Censorformandskabet for Idræt og Idrætsteknologi

Censorformandskabets opgaver

Censorformandsskabet på odontologi har følgende hovedopgaver:

  • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
  • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
  • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
  • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
  • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
  • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
  • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
  • Valg til censorformandskab.

Aarhus Universitet, Health, er værtssekretariat for censorformandskabet for idræt og idrætsteknologi. 

Om censorkorpset på idræt og idrætsteknologi

Censorkorpset for idræt og idrætsteknologi består af cirka 150 beskikkede censorer.

De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen, og de varetager censur-opgaven ifm eksterne eksamener på uddannelserne.

Korpset er landsdækkende og består af et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

For hvert korps er der tilknyttet en censorforpersonsgruppe (forperson og næstforperson).

Studieordninger og adgang til kursusbeskrivelser

Du skal som udgangspunkt bruge den nyeste studieordning.

I studieordningerne har du mulighed for at finde eller klikke dig videre til en beskrivelse af det enkelte kursus.  

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet


Københavns Universitet

Syddansk Universitet

Kontaktoplysninger

Censorformand for Idræt er Verner Møller (vm@ph.au.dk) og næstformænd er Annemari Munk Svendsen og Lone Hansen.


Foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet