Censorformandskabet i Idræt


Health på Aarhus Universitet står for sekretariatsbetjeningen af Censorformandskabet for idræt.

Censorkorpset i idræt består af cirka 150 beskikkede censorer. De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen. Korpset er landsdækkende og består af et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatet for formandskabet

Studieordninger og adgang til kursusbeskrivelser

Du skal som udgangspunkt bruge den nyeste studieordning.

I studieordningerne har du mulighed for at finde eller klikke dig videre til en beskrivelse af det enkelte kursus.  

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet


Københavns Universitet

 

Syddansk Universitet

Møder mellem Censorformandsskabet og universiteterne

Referat fra møde den 13. januar 2016

Referat fra møde den 25. september 2014

Kontaktoplysninger

Censorformand for Idræt er Verner Møller og næstformænd er Annemari Munk Svendsen og Lone Hansen.

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Censornormer

Der er kommet nye fælles censornormer på Health, Aarhus Universitet fra sommereksamen 2019.

Se censornormerne på Health, AU her.

Ad hoc-beskikkelse

Kun i meget få tilfælde kan censorer beskikkes ad hoc. F.eks. kan der mangle en censor på grund af pludselig sygdom, der konstateres kort før en planlagt eksamen.

Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de over 140 beskikkede censorer er udtømt.

Ansøgning

For at søge om ad hoc-beskikkelse udfyldes dette ansøgningsskema, der sendes til censorformandskabet pr. mail (censorformandskab.idraet.udd.he@au.dk).

Ansøgningsskemaet bør indeholde følgende: 

  • En beskrivelse af censuropgave samt eventuelt link til kursusbeskrivelse
  • En begrundelse for, hvorfor censuropgaven ikke kan udføres af en censor i censorkorpset
  • Forslag til ad hoc-beskikkelse

Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der skal ske ad hoc-beskikkelse. Ansøgningen bedes være censorformandskabet i hænde senest 4 uger før eksamen.

Ved akut behov

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontaktes censorformandskabets sekretær pr. mail eller telefon.


Foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet