Specialeprocessen på Health

Vejleder og studieleders opgaver og ansvar under de studerendes specialeperiode

På AU er der vedtaget en ensartet procedure for, hvordan specialeperioden skal sættes i gang.

Formålet med proceduren er at sikre de formkrav, der er i forbindelse med igangsættelsen af specialet i uddannelsesbekendtgørelsen:

  1. Universitetet skal godkende opgaveformulering/specialekontrakt for kandidatspecialet og samtidig hermed fastsætte en afleveringsfrist for specialet.
  2. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist eller ikke består specialet, skal der godkendes en ny opgaveformulering inden for samme emneområde og samtidig hermed fastsættes en ny afleveringsfrist.


Proceduren skal sikre, at de studerende har de bedst mulige forudsætninger for at have en godkendt opgaveformulering og specialekontrakt, når specialeperioden starter.

Specialeperioden starter dog uanset, om den studerende har en godkendt specialekontrakt eller ej.

Opgaveformulering og specialekontrakt godkendes af studieleder eller en specialeansvarlig på uddannelsen.

Som vejleder og studieleder eller specialeansvarlig skal du være særlig opmærksom på, at studerende ved eventuelt 2. eller 3.prøveforsøg kun har 14 dage til at få aftalt og godkendt en ændret opgaveformulering.  

Processen for 1. prøveforsøg

OpgaverTidspunkt/deadlineAnsvar

Studerende modtager første mail, hvor fristen for aflevering af specialekontrakten fremgår.

De får at vide, at specialeperioden går i gang, selvom specialekontrakten ikke er afleveret.   

Primo november/maj.Health Studier.
Studerende modtager anden mail som minder dem om aflevering af specialekontrakt. 

De får at vide, at specialeperioden går i gang, selvom specialekontrakten ikke er afleveret.  
Primo januar/primo august.Health Studier.
Frist for fremsendelse af specialekontrakt.

Studerende aftaler opgaveformulering i samarbejde med vejleder og sender specialekontrakten til Health Studier. 
15. januar/15. august.Vejleder og den studerende.
Studerende, som ikke har afleveret specialekontrakt, modtager tredje mail. 

Her fremgår det, at specialeperioden går i gang, selvom specialekontrakten ikke er afleveret.
Health Studier. 
Godkendelse af specialekontrakt.


Inden 1. februar/1. september.Studieleder (eller anden speciale-ansvarlig).
Specialeperiode starter.1. februar/1. september.Den studerende.    
Afleveringsfrist.1.juni eller første hverdag herefter.

1.janaur eller første hverdag herefter. 
Den studerende. 

Processen for 2. og 3. prøveforsøg

OpgaverTidspunkt/deadlineAnsvarlig
Studerende, som ikke afleverer speciale eller dumper, modtager en mail med en frist for at indsende en ny opgaveformulering.

Fristen er 12 dage efter, at den studerende ikke har afleveret eller bestået sit speciale. 
Umiddelbart efter at 1./2. forsøg ikke er afleveret, eller at den studerende er dumpet. Health Studier. 
Aftale om opgaveformulering.

Studerende aftaler en revideret opgaveformulering i samarbejde med vejleder. 

Den studerende sender den reviderede opgaveformulering til Health Studier.
Senest 12 dage efter at den studerende ikke har afleveret sit speciale eller er dumpet. Vejleder og den studerende.
Studerende, som ikke har afleveret en ny opgaveformulering, modtager en mail, som minder dem om aflevering af den reviderede opgaveformulering. Cirka 7 dage efter første mail er afsendt. Health Studier.    
Godkendelse af opgaveformulering.
Senest 14 dage efter den studerende ikke har afleveret eller er dumpet. Studieleder eller anden specialeansvarlig.
Afleveringsfrist3 måneder plus 14 dage efter den studerende ikke har afleveret eller er dumpet.

Særligt for medicin: 3 uger plus 14 dage efter den studerende ikke har afleveret eller er dumpet.

Hvis studieleder ikke godkender den nye opgaveformulering, bliver afleveringsfristen fastholdt.  
Den studerende.