Lokalebooking på Health

Anmod om lokalebooking på Health

Booking

Se via MyTimeTable, hvilke lokaler der er ledige.

Vejledning til, hvordan det gøres (se bort fra delen om det personlige skema).  

Når du ved, hvilket lokale du vil booke og hvornår: Klik på den blå knap nedenfor - venligst udfyld ALLE felter i formularen.

Vi kigger på forespørgsler mandag-fredag.
Vi kan ikke garantere, at din henvendelse bliver besvaret samme dag som den er modtaget. 

Henvendelser om bookinger i Victor Albeck Bygningen (VAB – 1266 og 1268) besvares tirsdag og torsdag.

Hvis det lokale, du ønsker, ikke er ledigt, vil vi prøve at finde et andet tilsvarende til dig.

Leje uden for almindelig åbningstid

Hvis du lejer et lokale uden for almindelig åbningstid på hverdage og i weekender skal det varsles, så vagterne kan få besked, og dørene omstilles. Dette skal du gøre senest senest 14 dage før arrangementet.

Åbningstiderne for de enkelte bygninger kan ses her. Det er ikke muligt at leje på helligdage.

Vagt og rengøring

Hvis du har brug for, at der er vagter til stede under arrangementet, eller hvis der er brug for ekstra rengøring efter arrangementet, skal du - udover lokaleprisen - betale for vagter og for rengøring.

 • Rengøring per påbegyndt time: 350 kr. ex. Moms
 • Betjent per påbegyndt time: 350 kr. ex. Moms (alle timerne udover 7.30 - 15.00 på hverdage og i alle timer uden for kl. 7.30 - 14.00 på fredage og i alle timer i weekend/helligdage).

Leje af lokale for eksterne

Det er muligt at leje lokalerne på Health til faglige arrangementer udbudt af eksterne arrangører til fx konferencer, undervisningsaktiviteter og foredrag.

Du kan dog ikke leje lokaler, hvis det drejer sig om:

 • privat udbudt undervisning
 • kommercielle aktiviteter
 • politiske eller religiøse arrangementer (studenterpolitiske aktiviteter undtaget)
 • aktiviteter som ikke er forenelige med universitetets omdømme, demokratiske værdier eller som ikke kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis du er ansat på fakultetet, og arrangerer aktiviteter med brugerbetaling eller ekstern finansiering, betragtes det som eksterne aktiviteter, og du betaler for leje af lokaler.

Generelt prioriteres planlægning og afholdelse af undervisning først. Interne og eksterne arrangementer bookes, når undervisningsplanlægningen er færdiggjort.

Booking

Ønsker til lokalebooking for eksterne brugere sender du til lokaler.health@au.dk


Priser

Prisen for at leje et lokale pr. time er:

 • Lokaler i Søauditoriet: 1.900 kr.
 • Øvrige lokaler: 1.100 kr.

Pris pr. time for ekstra rengøring: 350 kr. (ekskl. moms).

Der er ikke moms på udleje af lokaler på AU

Lejen af lokaler i Sø-auditoriet er inkl. betjenttid. Der skal altid være en betjent til stede ved brug af lokalerne i Søauditoriet. 

Forplejning og oprydning

Arrangører skal selv sørge for evt. forplejning og efterfølgende oprydning.

 • Forplejning skal foregå i pausearealet
 • I må ikke tage mad og drikke med ind i undervisningslokalerne
 • I skal rydde op efter jer umiddelbart efter arrangementet er slut.

Bygningerne er røgfrie.  

Lokalebooking for studenterorganisationer

Hvis du er studerende fra eksempelvis en studenterorganisation, skal du kontakte Lokalebookingen på Health via den blå knap nedenfor.

Lokaler med streaming-udstyr

Byg. Lokale Kapacitet Type Kameraer
1150 115 - undervisning 50 Zoom-room 2
1231 214 - Einarson 1 36 Zoom-room   2

1231

318 - Mikroskopisal 1 62 Zoom-room   2
1231 424 - Lille anatomisk 150 Zoom eller Teams via egen PC* 1
1232 115 - Store anatomisk 279 Panopto 2
1262 101 - Samfundsmedicin 107 Cisco-zoom 2
1613 49 - Panacea 80 Zoom-room 2
1613 109 - Asklepius 40 Zoom-room 2
1613 135 - Epione 75 Zoom-room 2
3410 318 - undervisning 35 Zoom-room 2
3410 518 - undervisning 35 Zoom-room 2

Zoom Room: kan ringe op til Zoom-møder, men alt lyd og billede håndteres af kamera, højtalere og mikrofoner i lokalerne.

Panopto: Kun envejs dvs. stream ud, men intet lyd eller billede ind udefra.

Cisco videokonference: Kan ringe op til både Zoom- & Teams-møder 

* Skal du skal bruge videomuligheden i 1231-424 Lille anatomisk, skal du have softwaren, som downloades her, installeret på din PC eller Mac.

Lokaler med fleksible stole og borde

Byg. Lokale Kapacitet Type
1266 316 - Loftsalen 30 Fleksible stole og borde
Gode forhold til alternative undervisningsformer
1613 109 - Asklepius 40 Fleksible stole og borde
Gode forhold til alternativ undervisningsformer