Arbejdsmiljø og trivsel

APV på Health

Læs om arbejdet med psykisk og fysisk arbejdspladsvurdering på Health:


Se også:

Arbejdsmiljøorganisation på Health

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) planlægger og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget på Health refererer til fakultetets ledelse og til Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).


Se også:

Beredskab

Hjemmesiden om beredskab er AU’s overordnede og samlede beredskabsplan. Den indeholder relevante fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke, evakuering mv.

Health FAMU har udarbejdet en anbefaling til hvordan man arbejder med Amokhændelser i forbindelse med beredskabsøvelser

Læs her om "Amok-anbefalingerne" på Health

Graviditetspolitik på Health

På Health er der defineret en graviditetspolitik for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for gravide.

Kemi og sikkerhedsrådgivning

Rådgivning om arbejdsmiljø

Har I brug for rådgivning eller hjælp til konkrete problemer vedrørende fysisk arbejdsmiljø; f.eks. ergonomi eller indeklima, kan I kontakte en af de autoriserede rådgivere som AU har indgået samarbejdsaftale med.

I skal som enhed (institut eller center) selv afholde alle udgifter til brug af en rådgiver. I kan læse mere om AU’s samarbejdspartnere vedrørende arbejdsmiljørådgivning.

I også velkomne til at kontakt Health’s arbejdsmiljøfaglige kontaktperson (Christoffer Madsen Raben, cra@au.dk, tlf. 30 18 31 66) for en afklaring af jeres behov for evt. ekstern rådgivning.

Risikovurdering på Health

Stik og Skæreskader

Stik og Skæreskader kan forebygges. Region Midtjylland har udviklet en række materialer og metoder til forebyggelse af stik og skæreskader, som også kan anvendes i arbejdet på AU.

Se Region Midtjyllands materiale om stik og skæreskader.

Stresshåndtering på Health

Se