Rekruttering af medarbejdere på Health

Vejledninger og værktøjer til gode rekrutterings- og ansættelsesforløb - til dig, der skal ansætte en ny medarbejder, og til dig, som skal indgå i et ansættelses- eller bedømmelsesudvalg.

Health ønsker at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede på alle fakultetets ansættelsesområder. Derfor er det vigtigt at have professionelle ansættelsesprocesser, der både er velplanlagte og velgennemførte.

Her finder du vejledinger og værktøjer, til dig som er:

  • ansættende leder til gode rekrutterings- og ansættelsesforløb på Health. 
  • medlem af et ansættelses- eller bedømmelsesudvalg til brug for udvalgsarbejdet.

Stillingsspecifikke vejledninger

Ærestitler

Generelle vejledninger