Organisation

Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet består af to stabsfunktioner og fem institutter, hvorunder forskningsenhederne er organiseret.

Ledelse

Den øverste leder på Health er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Dekanen udgør sammen med fakultetets to prodekaner, administrationschefen og sekretariatschefen fakultetets dekanat. Dekanatet arbejder strategisk med forskning, uddannelse, talentudvikling og eksterne relationer.

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse, og alle væsentlige beslutninger af betydning for fakultetet – herunder økonomi, fælles indsatser og tiltag mv. bliver følgeligt taget af fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen består af dekanen, to prodekaner, sekretariatschefen, administrationschefen, kommunikationschefen og fakultetets fem institutledere, som repræsenterer:

Stabsfunktioner

Fakultetssekretariatet og Administrationscenter Health understøtter ledelse, forskning og uddannelse på fakultetet med administrative og tekniske services.