Dekanatet

Dekanatet afholder ugentlige møder, som behandler aktuelle spørgsmål af betydning for fakultetet.

Dekanatets medlemmer:

Administrationschef

"Jeg sætter stor pris på...

...de drøftelser, vi har i fakultetsledelsen. Vi belyser emnerne fra forskellige vinkler og enes om en fælles holdning – en form for grundholdning, som jeg kan tage med videre ud i organisationen, både i ledelseskredsen i enhedsadministrationen (LEA) og i administrationen på Health. Fakultetsledelsen er retningsskabende i ordets bedste forstand."

Sekretariatschef

"Ledelsens vigtigste opgave...

...er efter min mening at omsætte universitetets strategi og retning til konkrete strategiske indsatser på Health, så vi i fællesskab og på tværs af fakultetet bidrager til at opfylde universitetets mål. Og herefter er institutlederne særligt vigtige i forhold til at få omsat de strategiske indsatser til handling."

Kommunikationschef

Ulla Krag Jespersen

Kommunikationschef, Health

"Jeg har fokus på, at...

...fakultetsledelsens beslutninger bliver formidlet på en måde, der er vedkommende og relevant for medarbejderne. God kommunikation kan styrke relationer og skabe åbenhed og tillid på tværs af fakultetet."