Censorer

Oplysninger til censorer

ved Health

Information til dig, der skal være censor på Health, Aarhus Universitet

Her finder du nyttig information for dig, der skal være censor på Health, Aarhus Universitet. 


Din opgave og rolle som censor

Din opgave og rolle som censor er reguleret i censorbekendtgørelsen og i eksamensbekendtgørelsen. 

I censorbekendtgørelsen finder du helt konkrete retningslinjer for, hvad din opgave er som censor (§24)

Gå til censorbekendtgørelsen her

Gå til eksamensbekendtgørelsen her

Censorhonorar og tidsnormer

Censorafregningen sker automatisk via systemudtræk fra eksamenssystemet (og IKKE Censor-IT, idet antallet kun er foreløbigt). 

Det betyder at censorer på Health ikke længere behøver at sende formularen Anvisning af censorvederlag ind, for at få udbetalt sit censorhonorar.

 • Censorer bliver honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet.
  • Taksten (A) udgør pr. 1. oktober 2023 kr. 480,37 pr. time eksklusiv feriepenge.
  • For tandplejere og kliniske tandteknikere afregnes efter B-taksten, som pr. 1. oktober 2023 udgør kr. 397,45 pr. time eksklusiv feriepenge.
 • For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.
 • Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat senest den 1. i måneden:
  • Vintereksaminer: Ultimo november, ultimo februar og ultimo marts.
  • Sommereksaminer: medio juli (færdigtastet sen. 22/6) og ultimo september.


Tidsnormer for censorhonorarer

Se tidsnormer for censorhonorarer på Health AU (opdateret 11. april 2023)

Censor på KU? Find info om honorar her

Rejser og hotel

Du kan her finde blanketter og retningslinjer ift. rejseafregning og hotelophold.


Rejser


Hotel

Du skulle gerne have fået tilsendt info om, hvordan du booker et værelse, hvis du har brug for overnatning i forbindelse med en censoropgave på Aarhus Universitet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os på mail: censorafregning.he.studadm@au.dk.

Rammer og regler

Anonymisering af eksamen

Fra sommerenterminen 2023 anonymiserer Aarhus Universitet alle stedprøver og skriftlige hjemmeopgaver uden forsvar eller andre praktiske øvelser.
Ved spørgsmål skal censor rette henvendelse til eksamensadministratoren for den enkelte eksamen. Eksamensadministratoren fremgår af Digital Eksamen.

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Eksamenssnyd

Som censor har du pligt til at indberette eksamenssnyd. Det gælder både, hvis du konstaterer eksamenssnyd og hvis du har begrundet mistanke om eksamenssnyd. 

Læs mere i AUs publikation: "Eksamenssnyd - Procedurer og Sanktioner" 

Værktøjer

Digital Eksamen

Alle eksamensresultater på Aarhus Universitet inddateres online af både eksaminator og censor i systemet Wiseflow.

Du kan læse mere om, hvordan du gør her.

Censor IT

Pr. 1. april 2018 anvender samtlige censorkorps tilknyttet Health systemet Censor IT, der er et online system til censoransøgninger, beskikkelse af censorallokering, eksamensindberetning samt vedligeholdelse af kontaktoplysninger.

Læs om Censor IT her.