Undervisningsevaluering

Formål og rammer

I kvalitetsuniverset kan du læse om:

  • Formålet med undervisningsevaluering
  • Proces for undervisningsevaluering, herunder hvem der er ansvarlig for hvad i relation til forberedelse og gennemførelse af evalueringerne samt opfølning på evaluerningsresultaterne. 

Klik her for at gå til siden for undervisingsevaluering i kvalitetsuniverset

Evalueringsspørgsmål

Health Uddannelsesforum har besluttet en række fælles evalueringsspørgsmål, der stilles i alle undervisningsevalueringer på Health. 

Se spørgsmålene i højre side.