Ophavsret

Copyright og undervisningsmaterialer

På Aarhus Universitet er det vigtigt at kunne videreformidle viden, andre har frembragt og udgivet.

Men langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten.

Derfor har AU indgået aftaler med Copydan, så du som underviser - i et vist omfang - kan bruge andres materiale fx på Blackboard/Brightspace uden at skulle spørge om lov.

"Undervis lovligt"

Følgende side er udarbejdet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og indeholder råd til dig som underviser:

"Forskerportalen"

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om de mange juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning:

Mere om ophavsret

Hvis du har spørgsmål vedrørende Copydan-aftaler, e-artikler og e-bøger, er du velkommen til at henvende dig til:

AU Library Sundhedsvidenskab
E-mail: sundhedsvidenskab.aul@kb.dk
Telefon: 22 65 00 73

Kontakt

Janne Lytoft Simonsen

Forskningsbibliotekar AU Library, Sundhedsvidenskab

Lone Skovsgaard Aidt

Bibliotekar AU Library, Sundhedsvidenskab