Undervisning

Undervisningsplaner

På AU kaldes et skema for en timeplan. Det er Health Studier der er ansvarlig for den. Den indeholder tid og sted for en undervisningslektion. Du finder din timeplan i Timeplaner (timetable.au.dk). 

En læseplan indeholder en oversigt over det specifikke emne samt læsestof til lektionen mm. Det er den kursusansvarlige, der er ansvarlig for den, og den ligger i Brightspace.

Principper for undervisningsplanlægning

Rammer for undervisningsplanlægning på Health:

 • Undervisningen kan ligge mandag-torsdag kl. 8.00-18.00 og fredag kl. 8.00-16.00.
 • Forårssemestret starter som udgangspunkt i uge 5 og løber til og med uge 21.
 • Efterårssemestret starter som udgangspunkt i uge 35 og løber til og med uge 50.
 • Husk at indmelde undervisningsfrie uger og dage.

Health Studier planlægger undervisningen ud fra en afvejning af følgende hensyn:

 • Health Studier forsøger at placere undervisningen tæt på de studerendes studiemiljø.
 • Planlægningen sker i tæt dialog med institutterne og de kursusansvarlige.
 • Health Studier planlægger som udgangspunkt kun undervisning i hele timer medmindre andet er defineret i studieordningen.
 • En undervisningsdag kan som udgangspunkt ikke starte kl. 9.00, da vi forsøger at planlægge undervisningen i blokke af to timer.
 • Mellemtimer er sommetider et vilkår, men vi forsøger at lave sammenhængende studiedage for de studerende.
 • Health Studier forsøger at skabe en sammenhængende arbejdsdag for underviserne.
 • ”Best fit”, så god udnyttelse af lokalets kapacitet som muligt.
 • ”Best match”, lokalets indretning og udstyr passer til undervisningens form og indhold. 

Proces for undervisningsplanlægning

Health Studier indhenter informationer hos de kursusansvarlige omkring undervisningen 2 gange om året. mhp at udarbejde en timeplan. 

 • For efterårssemesteret: 1. februar
 • For forårssemestret: opdateres snarest

Undervisere/kursusansvarlige har mulighed for at orientere sig i timeplanen, inden den bliver offentliggjort til de studerende, hvilket sker inden tilmeldingsperioderne 1.-5. maj (for efterårssemestret) og 1.-5. november (for forårssemestret).

Efter tilmeldingsperioden og holdsætning kan undervisere/kursusansvarlige finde timeplanen på timetable.au.dk og synkronisere timeplanen med sin Outlook-kalender. De studerende finder deres personlige timeplan på mitstudie.au.dk

Timeplan vs. læseplan

Timeplanen via AU PLAN indeholder følgende oplysninger til studerende og undervisere:

 • Navn på kursus (langt navn fra stads (først dansk, så engelsk)
 • Lokation (Bygning + lokalenummer + lokalenavn)
 • Holdnavn
 • Aktivitetstype (forelæsning, hold …)
 • Eksamenstype (hvis det er visning af en eksamen)
 • Kursusansvarlig/underviser
 • Evt. Link til kursuskatalog.

Evt. øvrige oplysninger om kurset skal fremgå af læseplanen i Brightspace– fx:

 • Specifikt emne for lektionen
 • Læsestof til lektionen
 • Om undervisningen er obligatorisk eller ej
 • Kommentarfelt til diverse informationer
 • Navn på underviser (hvis det overordnede skema kun viser kursusansvarlig).