Årshjul for undervisning og eksamen

Fra februar til august

Deadline for at indsende information om dit kursus i forbindelse med undervisningsplanlægning 1. februar           
Primær reeksamensperiode for vintereksamener Januar-februar
Offentliggørelse af sommereksamensplaner for studerende 15. februar
Indhente oplysninger om bedømmere og censorbestillinger 15. februar - indtil sommerens eksamen
Timeplanen for efterårssemestret sendes til kvalitetstjek Kommer snarest
Deadline for forhåndsgodkendelser 1. april
Deadline for at melde tilbage på kvalitetstjek af efterårets timeplan Kommer snarest
Offentliggørelse af efterårets timeplan Kommer snarest
Studerende tilmelder sig undervisning og eksamen i efterårssemestret  1.-5. maj
Godkendelse af eksamensdatoer til vintereksamensplanen Maj-august
Undervisningsevaluering Ved afslutning af det enkelte kursus
Primær eksamensperiode for sommereksamen Maj/juni
Indhente kursusbeskrivelser 1. juli
Primær reeksamensperiode for sommereksamener August
Sommerstudiestart Uge 34
Opdatering af kursuskataloget  31. august

Fra september til januar

Deadline for at indsende information om dit kursus i forbindelse med undervisningsplanlægning 1. februar
Offentliggørelse af vintereksamensplanen for studerende 15. september
Indhente oplysninger om bedømmere og censorbestillinger 15. september - indtil vinterens eksamen
Deadline for forhåndsgodkendelser 1. oktober
Timeplanen for foråret sendes til kvalitetstjek Kommer snarest
Deadline for tilbagemelding på kvalitetstjek af forårets timeplan Kommer snarest
Offentliggørelse af forårets timeplan for studerende Kommer snarest
Studerende tilmelder sig undervisning og eksamen i forårssemestret 1.-5. november
Godkendelse af eksamensdatoer til sommereksamensplanen November-januar
Undervisningsevaluering Ved afslutning af det enkelte kursus
Primær eksamensperiode for vintereksamener December/januar
Indhente kursusbeskrivelser 15. december
Primært reeksamensperiode for vintereksamener Januar/februar
Vinterstudiestart Uge 4
Opdatering af kursuskatalog 31. januar