Eksamen

Eksamensplaner

Principper for eksamensplanlægning

Forårssemestret starter som udgangspunkt i uge 5 og løber til og med uge 21. Herefter er eksamensperioden frem til 1. juli. Reeksamen placeres som udgangspunkt i august.

Efterårssemestret starter som udgangspunkt i uge 35 og løber til og med uge 50. Herefter er eksamensperioden frem til 1. februar. Reeksamensperioden er som udgangspunkt placeret i januar, februar og marts.

Stedprøver afholdes som udgangspunkt mellem 8.00 -18.00. Der kan dog afholdes stedprøver både i aftentimerne og om lørdagen. 

Hjemmeopgaver kan placeres hen over en weekend.

Mundtlige eksamener placeres som udgangspunkt mellem 8.00-18-00. Der kan dog afholdes mundtlige eksamener både i aftentimerne og om lørdagen.

Eksamener på samme semester placeres med så stor afstand som muligt.

Rette-perioden er som udgangspunkt 2 uger (2 x weekend).

Eksamener placeres så sent som muligt efter undervisningens afslutning, så der er så lang tid som muligt til eksamensforberedelse.

Reeksamener placeres så sent som muligt efter den ordinære eksamen, så der er så lang tid som muligt til eksamensforberedelse.

Reeksamen afvikles så vidt mulig på dage, hvor de tilmeldte studerende ikke har andre eksamener eller undervisning.