Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Marianne Vonsild

PA for dekan, chefsekretær

Rådgivere

Forskningsnetværk

Anja P. Einholm

Netværkskoordinator

Internationalisering og talentudvikling

Jura

Christine Brink Schmidt

Juridisk specialkonsulent

Uddannelse og ligestilling