Strategiske indsatser

Her kan du finde information om Healths strategiske indsatser for 2024.

Sådan skal strategihuset læses

Strategihuset viser de strategiske indsatser, vi på fakultetet har besluttet at arbejde særligt med i 2024. Indsatserne gælder for alle fem institutter.

Øverst ligger indsatser rettet mod universitetets tre kerneopgaver: Forskning, uddannelse og samarbejde. Under dem ligger tværgående indsatser.

Health tilslutter sig AU’s overordnede strategi og har derfor ikke en selvstændig strategi; alene særlige, strategiske indsatsområder.

Derudover har institutterne opsat handleplaner, som er specifikke for dem.

Forskning

 • Forskningsstøtte på Health
  Vi tager i 2024 de første, konkrete skridt til at skabe en fagligt stærk fundingstøtte. Hvert institut vil få tilknyttet faste personer, der både kender forskerne og virkemidlerne – og kan sikre det rigtige match.
   
 • Forskningsevaluering
  Vi ønsker at styrke forskningen på Health. Derfor inviterer vi uafhængige review-paneler til at evaluere vores forskning, som sammen med institutternes selvevalueringsrapporter skal afdække potentialer for fremragende forskning på alle institutter.

Uddannelse

 • Kollegial sparring
  Vi vil styrke undervisernes kompetenceudvikling gennem faglige fællesskaber, også på tværs af fagligheder. Det gør vi ved at udvikle formater for kollegial sparring.

Samarbejde

 • Fælles valgfag i entreprenørskab
  Vi vil udvikle et valgfag, som er et tilbud til studerende på tværs af alle vores uddannelser, så deres kompetencer i innovation og entreprenørskab i fremtiden kommer endnu mere i spil.

Klima

 • Mindske CO2-aftryk gennem færre flyrejser
  Institutterne udarbejder handleplaner for at reducere antallet af flyrejser. Vores mål i 2025 er at nedbringe antallet af rejste kilometer med fly med 30 procent i forhold til 2018.

Ligestilling, diversitet og inklusion

 • Lige muligheder for alle
  Vi arbejder for mere ligestilling og inklusion, bl.a. gennem indsatser for karriereudvikling, retningslinjer for inkluderende kommunikation og leder-audits.

AUs strategi

Healths strategiske indsatser ligger i forlængelse af den samlede strategi for Aarhus Universitet.