Administrationscentret

Administrationscenter Health består af omkring 200 medarbejdere fordelt på otte administrative enheder. Administrationscentret understøtter fakultetets forskning og uddannelse med administrativ support til Healths institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og ph.d.-administration. Skriv til administrationscentret på: health.adm@au.dk.