Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen består af tre afdelinger, hhv. Health ph.d.-administration, NAT og TECH ph.d.-administration og AU ph.d. og fondsbetjening

Enhedens to fakultetsnære afdelinger (hhv. Health og NAT og TECH) varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, kvalifikationseksamener, arbejds- og opholdstilladelser, HR- og personaleadministration og bedømmelser på tværs af de tre fakulteter. Derudover leverer afdelingen data og statistik til ph.d.-skoleledelserne, samt varetager opgaver i forbindelse med doktorafhandlinger på de tre fakulteter.

Ph.d.-administrationen har desuden ansvaret for at drive og afvikle ca. 150 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med Regionens lægelig videreuddannelse.

Enhedens tredje afdeling (AU ph.d. og fondsbetjening) løfter tværgående initiativer og opgaver på AU vedrørende ph.d.-studerende, og yder rådgivning, ledelsesbetjening og systemunderstøttelse af ph.d.-området. Afdelingen leverer desuden administrativ støtte til Ph.d.-rådet for UddannelsesforskningAarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Nationalt Partnerskab for Børneforskning.

Enheden består af ca. 37 medarbejdere, herunder én funktionschef og to afdelingsledere.


Fælles administration på ph.d.-skolerne

Kursusadministration

Kursusadministratorerne varetager bl.a. opgaver inden for planlægning, drift og afvikling af et stort antal kurser inden for ph.d.-området og lægelig videreuddannelse.

Rejseafregninger og honorar

Afregning af rejser, udlæg og honorar i forbindelse med udenlandske bedømmeres aktiviteter i relation til ph.d.-forsvar varetages og håndteres på tværs af de ph.d.-skoler.

Studentermedhjælpere

Astrid Elmkvist

Studentermedhjælper

Johanne Skytte Poulsen

Studentermedhjælper

Ph.d.-skolerne på NAT og TECH

Ph.d. partnere

Ph.d.-administratorer og -partnere ved NAT og TECH håndterer bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, personaleadministration og bedømmelser under hele ph.d.-forløbet.

Doktorafhandlinger

Doktorgraden er den højeste akademiske grad, der kan tildeles på et dansk universitet på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Tildelingen af doktorgraden er udtryk for universitetets anerkendelse af, at forfatteren har vist betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.  

Ph.d.-administrationen modtagelser doktordisputatser og varetager sagsbehandling af bedømmelsesforløbet på hhv. Det Naturvidenskabelige (NAT) og Det Tekniske Fakultet (TECH).


Ph.d.-skolen på Health

Ph.d.-administration

Ph.d.-administratorer og -partnere varetager bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, personaleadministration og bedømmelser under hele ph.d.-forløbet.

Doktorafhandlinger

Doktorgraden er den højeste akademiske grad, der kan tildeles på et dansk universitet på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. Tildelingen af doktorgraden er udtryk for universitetets anerkendelse af, at forfatteren har vist betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.  

Ph.d.-administrationen modtagelser doktordisputatser og varetager sagsbehandling af bedømmelsesforløbet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Health).

Udvalgs- og ledelsesbetjening


AU ph.d. og fondsbetjening

Rådgivning og ph.d.

Vi arbejder med ph.d.-området, herunder lovgivning, ledelsesbetjening, systemunderstøttelse, data og statistik på ph.d.-området.

Sekretariat for AUFF, Ph.d.-rådet og Partnerskab for børneforskning

Vi yder sekretariatsstøtte til Ph.d.-rådet for UddannelsesforskningAarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Nationalt partnerskab for børneforskning.    

Administrativ understøttelse

Vi yder administrativ understøttelse til Ph.d.-foreningerne, AUPA og PhD and PostDoc Activity Group.