Lokalereservation i Victor Albeck bygningen

Lokaler i bygningen

I Victor Albeck-bygningen råder Health over nedenstående lokaler.   

TYPE NAVN PÅ LOKALE ANTAL PERSONER LOKALE BYGNING
IT-
undervisningslokale
IT 24 arbejdspladser 122 1266
Grupperum 1266-214 8 214 1266
Grupperum 1266-215 8 215 1266
Grupperum 1266-216 6 216 1266
Grupperum   1266-217 6 217 1266
Grupperum   1266-218 6 218 1266
Grupperum   1266-219 6 219 1266
Grupperum 1266-221 6 221 1266
Auditorium Det Blå Auditorium 38 222 1266
Grupperum    1266-314 4 314 1266
Grupperum    1266-315 4 315 1266
Undervisningslokale   Loftsalen 25 316 1266
Grupperum 1268-210 8 210 1268
Grupperum 1268-212 10 212 1268
Grupperum 1268-217   8 217 1268
Undervisningslokale  Kollokvierum Øst 50 218 1268
Grupperum 1268-302 4 302 1268
Grupperum 1268-317 8 317 1268
Grupperum 1268-318 8 318 1268
Grupperum 1268-319 8 319 1268
Grupperum 1268-320 8 320 1268
Grupperum 1268-321 8 321 1268

Kontakt

Health Ph.d.-administration
Jens Baggesens vej 53, bygn. 5220
8200 Aarhus N.
E-mail: lokaler.health@au.dk

Se også

Betingelser for udlån af lokalerne generelt

Institutter og afdelinger med relation til Health og det sundhedsvidenskabelige miljø i Aarhus har mulighed for at låne faciliteter til interne møder, seminarer, symposier, lægelig uddannelse, Ph.d.-forsvar m.v.

Herudover står bygningen og dens faciliteter, herunder it-faciliteter, til rådighed for fakultetets studerende og Ph.d.-studerende. Bygningens faciliteter finansieres af Health og Det Kgl. Bibliotek.

I særlige tilfælde vil det være muligt for andre at benytte lokalerne.

Du kan ansøge om at bruge lokalerne ved at udfylde denne lokalebookingformular. Der vil så blive foretaget et skøn, der i størst muligt omfang tager hensyn til den interne og studiemæssige brug af lokalerne. Du kan på forhånd tjekke, om det ønskede lokale er ledigt, via MyTimeTable. Find vejledning her.

Betingelser

Du skal selv sørge for evt. forplejning og efterfølgende oprydning. Al forplejning skal foregå i pausearealet, mad og drikke må ikke medbringes i undervisningslokalerne, og oprydning skal ske umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Bemærk venligst, at bygningen er røgfri.

Særlige betingelser for it-laboratorier og -faciliteter

Bygningens computere er alle udstyret med standard software på engelsk (Windows 10 og Office 2016) samt software til referencehåndtering og statistisk analyse.

Hvis du har brug for en speciel konfiguration og/eller installation af ekstra software, kan du kontakte IT-supporten på Health (health.it@au.dk). Det skal du gøre SENEST to hele arbejdsuger før brug af lokalet.

Hvis dine ønsker er forenelige med it-driften og øvrig brug, vil IT-supporten foretage de ønskede ændringer inden din undervisning skal afholdes.

Kun software med gyldig licens til alle husets maskiner vil blive installeret; "lånelicenser" accepteres ikke.

Det er heller ikke tilladt på andre måder at omgå gældende licensregler.

Betaling for leje af lokaler og vagtdækning

Interne aktiviteter
Det er gratis at bruge lokalerne til interne aktiviteter som fx lægelig uddannelse, seminarer, interne møder og kurser med relation til det sundhedsvidenskabelige miljø i Aarhus.

Eksterne aktiviteter
Personer, kursusarrangører o. a. uden for Health skal betale for leje af lokaler.

Hvis du er ansat på fakultetet og står som arrangør for aktiviteter med brugerbetaling eller ekstern finansiering, betragtes dette som eksterne aktiviteter, og du skal betale for leje af lokaler.

Pris
Det koster 1.100 kr. pr. time at leje et lokale i Victor Albeck-bygningen. Arrangører skal selv sørge for evt. forplejning og efterfølgende oprydning. Al forplejning skal indtages i pausearealet. Mad og drikke må ikke medbringes i andre lokaler, og oprydning skal ske umiddelbart efter arrangementets afholdelse.