Censorforpersonerne for Klinisk Tandtekniker og Tandplejer

Forpersonerne søger censorer til censorkorpset

Vi søger censorer til censorkorpset. 

Medlemskab af censorkorpset løber frem til 2026. 

Søg om at blive censor her

Censorformandskabets opgaver

Censorformandskabet for klinisk tandtekniker og tandplejer har følgende hovedopgaver:

  • Fordeler opgaver til censur blandt censorkorpset i samråd med institutionerne.
  • Udarbejder årlig beretning til institutionerne, som indgår i grundlaget for eventuelle evalueringer af uddannelsen.
  • Kvalitetssikrer ved at drøfte sager om problemer eller mangler i en uddannelse.
  • Afholder censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
  • Medvirker til løbende dialog om udvikling i uddannelsen.
  • Indstiller censoremner til ministeriet på baggrund af rådføring med institutionerne.
  • Udfærdiger høringssvar om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger.
  • Valg til censorformandskab.

Aarhus Universitet, Health, er værtssekretariat for censorformandskabet for klinisk tandtekniker og tandplejer. 

Om censorkorpset på klinisk tandtekniker og tandplejer

Censorkorpset for klinisk tandtekniker og tandplejer består af en række beskikkede censorer.

De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen, og de varetager censur-opgaven ifm eksterne eksamener på uddannelserne.

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt af, men i nært samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns og Aarhus Universitet.

For hvert korps er der tilknyttet en censorforpersonsgruppe (forperson og næstforperson).

Studieordninger og adgang til kursusbeskrivelser

Du skal som udgangspunkt bruge den nyeste studieordning.

I studieordningerne har du mulighed for at klikke dig videre til en beskrivelse af det enkelte kursus.

Studieordninger Aarhus Universitet

 

Studieordninger Københavns Universitet

Kontakt censorforpersonerne

Censorforperson

Poul Folke Christensen

Mail: poulfolke@gmail.com

Næstforperson

Lars Høvenhoff

Mail: Lars.Hovenhoff@randers.dk


Send en mail til sekretariatet censorformandskab.tpkt.he@au.dk

Henvendelser vedr. eksamen

Aarhus Universitet

Søren Dam
Tlf: 2684 8082
Mail: sdam@au.dk

København Universitet

Anita Hansen
Tlf: 35327104
Mail: anita.hansen@sund.ku.dkFoto: Søren Kjeldgaard, Aarhus Universitet