Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health

Grundlæggende retningslinjer og krav, der skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt.

Baggrund

Alle, der medvirker til forskning på Aarhus Universitet, forventes at integrere principper for ansvarlig forskningspraksis som en naturlig del af deres daglige virke. Det drejer sig blandt andet om principper som ærlighed, ansvarlighed, pålidelighed, objektivitet, upartiskhed, fairness, åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlig omgang med betroede ressourser.

Alle der medvirker til forskning på Health skal have kendskab til og efterleve:

  1. Aarhus Universitets politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis
  2. Aarhus Universitets regler for rådgivning om ansvarlig forskningspraksis og Aarhus Universitets regler for Praksisudvalget (håndtering af mistanke om brud med ansvarlig forskningspraksis)
  3. Aarhus universitets grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter.
  4. Forskrift for opbevaring og håndtering af forskningsdata.

Alle, der er engageret i forskning på Health, skal derudover have kendskab til og følge anvisningerne i Health’s standarder for ansvarlig forskningspraksis.

Det er Fakultetsledelsens ansvar at sikre kendskab til og forankring af Health standarder for ansvarlig forskningspraksis i forskningsmiljøerne. Fakultetsledelsen har desuden ansvaret for, at der forefindes de fornødne forskrifter for håndtering af projektbeskrivelser, opbevaring af data samt indhold af samarbejdsaftaler.