Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health

Grundlæggende retningslinjer og krav, der skal sikre forskningsfriheden og støtte alle, der er beskæftiget med forskning på Health, i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt.

Baggrund

Forskningsintegritet og forskningsfrihed er centrale værdier på Aarhus Universitet. Alle, der medvirker til forskning på Aarhus Universitet, forventes at integrere principper for ansvarlig forskningspraksis som en naturlig del af deres daglige virke. Det drejer sig blandt andet om principper som ærlighed, ansvarlighed, pålidelighed, objektivitet, upartiskhed, fairness, åbenhed og ansvarlig omgang med betroede resurser.

Alle, der medvirker til forskning på Health, skal derfor have kendskab til og efterleve:

  1. Aarhus Universitets politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis
  2. Aarhus Universitets regler for rådgivning om ansvarlig forskningspraksis og Aarhus Universitets regler for Praksisudvalget (håndtering af mistanke om brud med ansvarlig forskningspraksis)
  3. AU’s Instruction for Research Data Management (under udarbejdelse)

Alle, der er engageret i forskning på Health, skal derudover have kendskab til og følge anvisningerne i Healths standarder for ansvarlig forskningspraksis. Healths standarder beskriver grundlæggende retningslinjer og krav, der skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt og sikre forskningsfriheden.

Det er fakultetsledelsens ansvar at sikre kendskab og forankring af Healths standarder for ansvarlig forskningspraksis i forskningsmiljøerne. Fakultetsledelsen har desuden ansvaret for, at der forefindes de fornødne forskrifter for håndtering af f.eks. forskningsplaner, protokoller og opbevaring af data samt indhold af samarbejdsaftaler.