Fondsansøgninger

Hjælp til bedre fondsansøgninger

Healths institutter informerer på medarbejderhjemmesiderne om retningslinjer og muligheder for rådgivning og sparring i forbindelse med fondsansøgninger.

Læs mere på dit instituts hjemmeside:

Er du ansat på Retsmedicin, skal du kontakte dit institutsekretariat for nærmere information.

Registrer din fondsansøgning i ReAp

Alle institutter med aktuel undtagelse af Institut for Klinisk Medicin stiller krav om registrering.

Hvad er ReAp?

ReAp (Research Applications) er et online system til registrering af fondsansøgninger. 

Hvorfor skal jeg registrere fondsansøgninger?

Det er et krav fra AU’s revision, men registreringen giver også institutledere et overblik over instituttets ansøgninger. 

Når du registrerer fondsansøgninger, er du med til at give: 

•    et vigtigt overblik over instituttets fremtidige økonomiske situation
•    information om succesrater hos forskellige fonde

Det er en hjælp både for institutledelsen, økonomiafdelingen, dig selv og dine kolleger. 

Hvilke ansøgninger skal du registrere?

Alle fondsansøgninger skal registreres, uanset beløb der søges om. 

Du skal registrere i ReAp, når du:

  1. har sendt en ansøgning
  2. har modtaget svar på din ansøgning (både ved bevilling og afslag)

Hjælp til ReAp

Vejledning til ReAp (PDF)

Kontakt sekretariatslederen på dit institut, hvis du har brug for hjælp. 

Tak fordi du registrerer din fondsansøgning.