Støttebreve til VIP

Retningslinje for støttebreve til VIP, der skal underskrives af dekanen

Støttebreve, hensigtserklæringer, interessetilkendegivelser i bred forstand i forbindelse med ansøgninger indenfor følgende områder:

  • Større forskningsansøgninger efter opslag, fx Grundforskningsfondens Center of Excellence og Novo Nordiskfondens Laureate Research Grant eller uopfordrede forskningsansøgninger til private fonde, fx TrygFonden og A.P. Møller Fonden.
  • Interne ansøgningsrunder på AU, fx AUFF Recruiting Grant.
  • Uddannelsesområdet, fx strategiske ansøgninger til NordForsk.

Procedure

  1. Mindst fem arbejdsdage før ansøgningsfrist sendes en forespørgsel til health@au.dk. Ansøgninger med løbende ansøgningsfrist skal fremsendes hurtigst muligt.
  2. Af forespørgslen skal det fremgå, hvorvidt institutleder bakker op om ansøgningen. Bemærk at  støttebreve skal underskrives af både dekan og institutleder
  3. Udkast til støttebrev fremsendes i et Word-dokument vedlagt den foreløbige ansøgning og opslaget. Hvis der ikke foreligger et opslag, skal der vedlægges en kort beskrivelse af formålet med ansøgningen
  4. Såfremt der forventes medfinansiering fra Health, skal dette være afklaret forinden og fremgå tydeligt af forespørgslen
  5. Dekanen gennemgår det indsendte materiale og træffer beslutning om, hvorvidt forespørgslen kan imødekommes.
  6. Hvis dekanen støtter op om ansøgningen, underskrives støttebrevet af både dekan og institutleder og sendes retur til ansøger med cc. til institutleder.