Karriereudvikling på Health

Er du interesseret i en forsker-stilling, eller arbejder du allerede som adjunkt eller postdoc på Health? Her kan du få svar på dine spørgsmål og hjælp til at afklare dine muligheder i forhold til din fremtidige karriere.

Karrierevejledning til vores yngre forskere

På Health gør vi en aktiv indsats for at ruste vores yngre forskere til at træffe meningsfyldte valg om deres videre karriere. Om det så er inden for eller uden for den akademiske verden. Blandt andet gennem samtaler med nærmeste leder og udarbejdelse af en personlig karriereudviklingsplan.

Forventningsafstemningssamtale

Umiddelbart efter at du er blevet ansat afholder din nærmeste leder en forventningsafstemningsamtale med dig. 

Formålet med samtalen er at afklare muligheder, begrænsninger og fremtidsperspektiver i relation til stillingen og dine karriereønsker.

Karrieresamtale

Inden for et år af din ansættelse holder din nærmeste leder en karrieresamtale med dig. Formålet med karrieresamtalen er feedback, vejledning og individuel afklaring, så du er bedre rustet til at træffe meningsfyldte valg om din videre karriere.

Karrieresamtalen kan afholdes i forlængelse af MUS. Hvor MUS har fokus på trivsel og opgaveløsning, har karrieresamtalen fokus på at ruste dig til dit  næste job - i eller uden for akademia.

Find flere inspirationsmaterialer og værktøjer, der kan hjælpe dig med at blive mere karrierebevidst på AU HR-siden Tag hånd om din karriere

Karriereudviklingsplan

Karriereudviklingsplanen til postdocer og adjunkter er et værktøj til afklaring af karrieremål og de færdigheder, som det kræves at nå sit karrieremål.

I arbejdet med planen skal man forholde sig til hvilke kompetencer og færdigheder man har på det aktuelle tidspunkt i sin karriere, og hvilke man får brug for i relation til sit karrieremål. Planen kan bruges i forbindelse med karrieresamtalen, men er ikke obligatorisk.

Download skabelon til karriereudviklingsplan (DOC)

Karriere-ambassadører

Karriere-ambassadører

Som et supplement til den karrierevejledning, du får ved din nærmeste leder, har du mulighed for at få uvildig karrierevejledning ved en karriereambassadør. Med afsæt i kendskab til fagmiljøet står karriereambassadøren til rådighed for generel karrierevejledning og kan hjælpe dig med at afsøge næste kompetenceudviklende skridt samt henvise til tilbud på AU i fx The Kitchen eller AU Career PhD & JR.

Karriereambassadøren på dit institut har kendskab til kvalifikationskriterier og ansættelsesprocesser og står til rådighed for en fortrolig samtale om dine karrieremuligheder, og hvad du selv kan gøre.

Find din karriere-ambassadør

Karriereafklarende aktiviteter på dit institut

Alle institutter på Health har en række aktiviteter målrettet karriereudvikling, fx netværk, temamøder, workshops, mentor, virksomhedsbesøg mv.

Karriere-workshop ved AU Career PhD & JR

Alle postdocs og adjunkter på Health har tilbud om at deltage i workshoppen ’Strategic Career Thinking’ i løbet af deres ansættelse.

Workshoppen varer ca. 3 timer og afholdes flere gange årligt af AU Career PhD & JR

Institut for Klinisk Medicin har særlige rammer for karriereudvikling.