Rapport fra ekspertgruppen er nu klar

Ekspertgruppen har i dag afleveret ’Den interne problemanalyse på Aarhus Universitet’. Det er medarbejdere og studerende, som gennem interviews og spørgeskemaundersøgelser har peget på centrale udfordringer, som universitetet står midt i.

03.06.2014 | Allan Flyvbjerg

Dekan Allan Flyvbjerg opfordrer medarbejdere og studerende på Health til at læse ekspertgruppens rapport og til at deltage i debatten.

Dekan Allan Flyvbjerg opfordrer medarbejdere og studerende på Health til at læse ekspertgruppens rapport og til at deltage i debatten.

Rapporten ligger klar på hjemmesiden au.dk/problemanalysen, og jeg vil gerne opfordre alle medarbejdere og studerende til at gå ind og kommentere rapporten og dens resultater.

Om godt to uger kommer analysepanelet med sine kommentarer til rapporten. Derefter vil vi i universitetsledelsen bruge sommerferien på at nærlæse både rapporten og alle kommentarerne fra analysepanelet, medarbejdere og studerende.

Vi har arrangeret et åbent møde for medarbejdere og studerende den 18. juni kl. 10-12, hvor formanden for hhv. ekspertgruppen og analysepanelet vil præsentere rapporterne. Der vil være tid til spørgsmål fra medarbejdere og studerende, og mødet bliver streamet direkte på medarbejdere.au.dk

Den 18. august vil vi i universitetsledelsen komme med et løsningsforslag, som derefter skal i høring blandt medarbejdere og studerende.

Ekspertgruppens rapport bygger på omfattende bidrag fra medarbejdere og studerende. Alle medarbejdere og studerende har været inviteret til en spørgeskemaundersøgelse. Desuden har ekspertgruppen afholdt en række fokusgruppeinterviews med medarbejdere, studerende og ledere og lavet interview med alle institutledere.

Der er tale om meget omfattende materiale, som vi skal håndtere med respekt og grundighed. Jeg vil i den forbindelse gerne takke ekspertgruppen for rapporten og for den store arbejdsindsats, den har lagt for dagen med at frembringe denne undersøgelse.

Få overblik over processen og deltag i debatten på au.dk/problemanalysen

Health, Nyt fra ledelsen
10602 / i30