Pris til studenterforskere fra Aarhus

Torsdag 5. maj 2011 overrakte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder 10.000 kr. til ”Selskab for Medicinsk Studenterforskning”.

Foreningen fik prisen på baggrund af flere års arbejde for sundhedsvidenskabelig studenterforskning dels ved Aarhus Universitet, dels på landsplan.

”Det er herligt, der er medicinere, som har mod på at forske, endnu mens de er studerende. Vi får brug for alle gode ideer, som de kan udvikle, og som der f.eks. kan komme nye behandlingsmetoder, ny medicin eller nyt apparatur ud af. Derfor er jeg også glad for at kunne uddele denne pris til de aarhusianske forskerspirer,” sagde Bertel Haarder forud for prisoverrækkelsen.

Skal styrke dansk sundhedsforskning

Overrækkelsen skete på Nationalmuseet som optakt til årsmødet for Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforsknings (NNS) - et forum, der blev nedsat af den daværende minister for sundhed og forebyggelse i 2009 med det formål at styrke dansk sundhedsforskning.
Formand for formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS), medicinstuderende Thomas Lass, modtog prisen på vegne af SMS 

”Vi er i SMS meget stolte over den anerkendelse der ligger i prisen vi modtager i dag, og den giver os endnu mere lyst til at fortsætte vores arbejde i fremtiden. Ved at skabe de rette forhold for forskningen, allerede under studiet, kan man være med til at skabe morgendagens forskere - de som skal drive udviklingen fremad og skabe fremtidens samfund,” sagde Thomas Lass, som fra talerstolen også sendte en stor tak til tak til Ph.d.-skolen for Health og til Klinisk Institut ved Aarhus Universitet for uvurderlig opbakning gennem årene.

Flere vil være studenterforskere
Mange medicinstuderende ved Aarhus Universitet får grundlagt en forskerkarriere allerede under studierne. Selskab for Medicinsk Studenterforskning ved Aarhus Universitet arbejder for at sikre, at der også fremover vil være muligheder for at finansiere integrering af forskning og studier ved i Aarhus gennem ordningen med et såkaldt ”forskningsår”. 

Kongresser og grise-kirurgi
SMS blev dannet i 2005 og har fra begyndelsen haft til formål at fremme sundhedsvidenskabelig studenterforskning – bl.a. ved at være bindeled til andre forskningsorganer.
Foreningen har arrangeret landsdækkende kongresser for medicinsk studenterforskning i 2008, 2010 og 2011, og her har studerende fra hele landet fået mulighed for at præsentere deres aktuelle forskningsprojekter i et afslappet, men seriøst forum.
I de seneste år har SMS desuden gennemført arrangementer som "Forskerdating", hvor de studerende kan møde potentielle vejledere, samt kirurgiske kurser på både grise og gnavere