Nye mailadresser på Health

Universitetsledelsen har besluttet, at alle medarbejdere på AU skal have en mailadresse, som afspejler AU’s organisering. Det betyder, at cirka 80 procent af medarbejderne skal skifte mailadresse.

27.05.2014 | Søren Rask

Nye emailadresser, Health, Aarhus Universitet.

De nye mailadresser kommer også til at berøre medarbejdere ved Health. For Health er skiftedagen til de nye mailadresser planlagt til den 3. juni. De berørte medarbejdere vil forinden, den 28. maj, modtage en mail fra AU IT med information omkring det forestående skifte.

Du kan læse mere om overgangen til de nye mailadresser på AU i artiklen ”Trinvis overgang til nye mailadresser på Aarhus Universitet”.

AU's medarbejderside om nye mailadresser kan du finde yderligere information om, hvad du som medarbejder skal være opmærksom på, når du får ny mailadresse.

Health, Medarbejdere, Administrative forhold
10602 / i30