Internationale rådgivere udfordrer Health

Healths strategi får lovord med på vejen af et panel af højt profilerede eksperter. De råder Health til at satse på at være førende inden for få, udvalgte områder.

Advisory Board for Health og fakultetsledelsen
Advisory Board for Health og fakultetsledelsen

Forleden var Advisory Board for Health samlet for første gang – og iført kritiske briller tog de udgangspunkt i egne erfaringer og leverede en række konkrete og konstruktive anbefalinger, som fakultetsledelsen kan tage med i det videre arbejde med strategien.

Eksperter gransker strategien

Eksperterne er enige om, at Health med den nye strategi står godt rustet til fremtidens udfordringer.

Flere af medlemmerne opfordrede til, at strategien i højere grad blev eksemplificeret og gjort mere konkret i forhold til, hvordan Health forestiller sig, at de høje ambitioner skal indfries.

Et andet forslag fra Advisory Board går på, at Health med fordel kan vælge at fokusere på nogle få, udvalgte områder, som hovedområdet vil være førende inden for – og så skal Aarhus Universitet, Health brande og positionere sig helt specifikt på disse.

Health har stort uudnyttet potentiale

Peter C. AgreNobelprismodtager og professor i kemi på Johns Hopkins University i Baltimore, USA Peter C. Agre vurderer, at Health har potentiale til at levere forskning i verdensklasse inden for en række samfundsmæssige nøgleområder.

"Udfordringen er at fremelske fremragende forskning. Det er let at forfalde til at gøre og ville alting på én og samme tid. Men i stedet skal I fokusere på, præcis hvilke områder der er afgørende for samfundet, både nationalt og internationalt - og så skal I ikke bekymre jer så meget om omgivelsernes godkendelse og accept af jeres prioriteringer," anbefaler Peter C. Agre.

Innovation er vejen fremLise Kingo

Det er Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk A/S, enig i. Hun mener, at Aarhus Universitet, Health er et spændende, fremadrettet og innovativt område, som har en meget vigtig funktion både i Danmark og internationalt. Lise Kingo fortæller, at hun med sin plads i Advisory Board for Health vil søge at udfordre og rådgive Health med udgangspunkt i sine mangeårige erfaringer fra netop sundhedsområdet.

"Healths strategi er ambitiøs og visionær, præcis som en strategi skal være. Og jeg vil gøre mit bedste til at hjælpe Health videre i den ambitiøse retning, som fakultetsledelsen allerede har lagt grundstenene til med den nye strategi. Det vigtigste fokuspunkt i strategien er innovation, og det bør I fokusere på. I skal tænke nyt og turde implementere det – det er altid motiverende og trækker spændende mennesker til," siger Lise Kingo.

Medarbejderne er den vigtigste brik i puslespillet

Charles Henderson er medlem af Advisory Board for Health og selvstændig forskningskonsulent i Malvern, UK.

Charles Henderson"Jeg synes, jeres strategi er skarp, fokuseret og udførlig. Det fremgår tydeligt, at strategien for Health er både gennemtænkt og gennemarbejdet, ligesom den ligger indholdsmæssigt naturligt i forlængelse af den tidligere strategi. Så der er al mulig grund til at se lyst på fremtiden," vurderer Charles Henderson.

Han tilføjer i samme ombæring, at det er helt afgørende at huske på, at resultatet af strategiarbejdet er 100 procent afhængigt af medarbejderne, videnskabelige medarbejdere såvel som administrative medarbejdere.

"Der er ingen tvivl om, at I er på rette vej med jeres nye strategi. Men forudsætningen for at lykkes er, at alle medarbejdere kender deres roller og arbejder sammen om de fælles om ambitioner og mål," forklarer Charles Henderson.

Nu skal strategien implementeres

Med eksperternes vurderinger og anbefalinger friske i erindringen er det nu tid til for alvor at tage hul på implementeringen af hovedområdets strategi.Allan Flyvbjerg

Dekan Allan Flyvbjerg er godt tilfreds med udbyttet af Advisory Boards første møde i Aarhus og ser positivt på det kommende arbejde med implementeringen af den nye strategi:

"Jeg havde på forhånd høje forventninger til arrangementet og ikke mindst til udbyttet af det. Vi har fået samlet et stærkt panel af internationale eksperter til Healths Advisory Board, og de var alle velforberedte, engagerede og konstruktive. Vi har fået meget med hjem og står nu endnu bedre rustet til arbejdet med at implementere strategien," fortæller dekan Allan Flyvbjerg.

De seksten medlemmer af Advisory Board for Health mødtes første gang i Aarhus den 13. -14. september 2012 og skal fremover mødes en gang om året for at drøfte strategiarbejdet.


Fakta:

Advisory Board er Aarhus Universitet, Healths nye rådgivende organ, som især skal forsyne hovedområdet med input inden for universitets fire kerneområder; forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse samt input til Healths benchmarking mod relevante udenlandske institutioner.

Healths internationale panel af rådgivere tæller en nobelprismodtager, en koncerndirektør, flere dekaner, institutledere og internationalt anerkendte professorer.

Advisory Board for Health er præsenteret med både formål og medlemmer i Stærkt Advisory Board skal udfordre Health.

I artiklen Nu bliver strategien til handleplaner kan du læse mere om det videre arbejde med implementeringen af strategien på AU Health.