Implementeringen af Blackboard er i gang

Læringssystemet Blackboard, som skal erstatte AULA på Health, er nu ved at blive rullet ud til udvalgte medarbejdere. På Health tager knap halvdelen af de studerende og deres undervisere systemet i brug i begyndelsen af efterårssemestret i år. Kurser skal klæde medarbejderne på, og en række superbrugere står klar til at hjælpe.

23.05.2014 | Mette Louise Ohana

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation.

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation.

Blackboard er AU’s nye fælles system til læringsaktiviteter og håndtering af kursusmateriale for studerende og undervisere. Systemet skal blandt andet erstatte AULA og kører allerede i en større pilot på BSS. Her på Health bliver Blackboard pilottestet på tandplejeruddannelsen, folkesundhedsvidenskab og medicin.

På Health tager knap halvdelen af de studerende og deres undervisere systemet i brug i begyndelsen af efterårssemesteret i år. Det gælder: 

 • Folkesundhedsvidenskab: bachelor og kandidat
 • Idræt: bachelor og kandidat
 • Medicin: 5.+6. semester på bachelor og 1.+2. semester på kandidat
 • Odontologi: 5. semester
 • Optometri og synsvidenskab: hele uddannelsen
 • Tandplejeruddannelsen: alle moduler

Resten følger efter i forårssemesteret 2015.

Kurser i juni

I midten af juni bliver Blackboard åbnet for nye undervisere, så det er muligt at klargøre sine kurser til efterårssemesteret. De studerende kommer på i august.

Der vil blive udbudt åbne kurser i Blackboard for både undervisere og kursusadministratorer fra midten af juni. Kurserne gentages, når resten af underviserne skal tage systemet i brug. Kurserne udbydes via AU’s hjemmeside om Blackboard. Her vil det også være muligt at finde supplerende materiale som manualer, videoguides med videre. Materialerne udgives løbende frem mod 1. september 2014.

Hvert institut har superbrugere

Der arbejdes i øjeblikket på en fælles supportmodel for Blackboard på AU, som der vil komme nærmere information om senere. På Health har hvert institut superbrugere, som både kan besvare administrative og pædagogiske spørgsmål i nærmiljøet. Flere superbrugere har allerede været på superbrugerkursus, mens de øvrige er tilbudt kursus i starten af juni. Følgende har sagt ja til at fungere som superbrugere på Health:

 • Lise W. Licht, Folkesundhedsvidenskab (TAP)
 • Dorthe Hejl Boye, Folkesundhedsvidenskab (TAP)
 • Loni Leddere, Folkesundhedsvidenskab (VIP)
 • Martin Hawkins, Idræt (TAP)
 • Pia Abrahamsen, Medicin, bachelor (TAP)
 • Christian Holm, Medicin, bachelor (VIP)
 • Anette Andersen, Medicin, kandidat (TAP)
 • Maria Bøndergaard Røjkjær, Medicin, kandidat (TAP)
 • Sebastian Schlafer, Odontologi (VIP)
 • Jesper Hjortdal, Optometri og synsvidenskab (VIP)
 • Toke Bek, Optometri og synsvidenskab (VIP)
 • Kim Sørensen, Tandplejeruddannelsen (TAP)
 • Annette Smed Svanholm, Tandplejeruddannelsen (VIP)
 • Annette Line Larsen, AU Studier Health (TAP)

VIP’erne kan besvare spørgsmål om den pædagogiske brug af systemet, mens TAP’erne kan hjælpe med spørgsmål, der drejer sig om den administrative del.  


Hvad er Blackboard?

 • Blackboard er et fælles AU-system til læringsaktiviteter og kursusmateriale. Systemet giver først og fremmest mulighed for kontakt mellem underviser og studerende uden for den almindelige undervisning. For undervisere og administration vil det være muligt at formidle informationer og undervisningsmateriale, men systemet vil også kunne fungere som forum for egentlig online læring.
 • Blackboard bliver samlingspunkt for kursusmateriale og vil fungere som forum for online læring og studenteraktiviteter.
 • I modsætning til blandt andet AULA bliver Blackboard fælles for alle studerende, og det bliver også langt nemmere at vedligeholde det nye fælles system, som løbende kan udbygges med flere funktioner. Der arbejdes allerede i forbindelse med implementeringen på at etablere en supportorganisation for brugere, som inddrager både tekniske, funktionsmæssige og pædagogiske aspekter.
 • Blackboard anvendes i dag på over 9.300 uddannelsesinstitutioner i mere end 60 lande. Det er det mest brugte LMS på verdensplan. På sigt erstatter Blackboard tidligere systemer som eksempelvis AULA, CampusNet og FirstClass.
 • Læs mere om Blackboard på AU.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til udrulningen af Blackboard på Health, kontakt venligst:

Projektleder for Blackboard på Health Janne Saltoft Hansen
Center for Medicinsk Uddannelse
Direkte telefon: 8620 5230
Mobil: 2184 4530
blackboard.health@au.dk

Administrative forhold, Uddannelse
10602 / i30