Endometriose kan forårsage smerter i områder uden endometriose

Resultaterne af en ny forskningsundersøgelse, lavet i et samarbejde mellem Endometriose Foreningen, Aarhus Universitetshospital og Aalborg og Aarhus Universitet kan være med til at forklare symptom- og smertebilledet ved kvindesygdommen endometriose.

27.08.2014 | Lars Elgaard Petersen, Aarhus Universitetshospital

Endometriose er en kronisk underlivssygdom, som rammer op imod 10 % af de danske kvinder i den fødedygtige alder. Mange kvinder med endometriose fortæller, at de også har smerter i forbindelse med blære- og tarmfunktionen, men det er uvist hvor stort problemet er sammenlignet med kvinder uden endometriose. I en del tilfælde kan man ikke påvise sygdommen på disse organer, og her mødes patienterne ofte med manglende forståelse.

Forskerne har derfor sammenlignet forekomsten af smerter med relation til blære- og tarmfunktion hos 610 patienter med endometriose og 751 kvinder uden endometriose. Alle deltagere besvarede et spørgeskema om sygdom og symptomer.

Resultaterne viser, at en række symptomer har en tendens til at optræde samtidig ved endometriose. Det drejer sig om symptomerne:

  • Underlivssmerter uden sammenhæng med menstruation
  • Smerter ved vandladning
  • Smerter ved afføring
  • Uregelmæssig blødning
  • Forstoppelse eller diarre
  • Kvalme eller opkast
  • Træthed

Tilstedeværelsen af minimum 5 af de 7 symptomer på én gang forekom 10 gange så hyppigt hos kvinder med endometriose sammenlignet med kvinder uden endometriose (22,7 % vs. 2,7 %).

Kigger man udelukkende på kvinderne med smerter, var billedet det samme. Tilstedeværelsen af minimum 5 af de 7 symptomer på én gang forekom 10 gange så hyppigt blandt kvinder med smerter grundet endometriose sammenlignet med kvinder med smerter af anden årsag (24,3 % vs. 2,2 %).

Yderligere analyse af tallene kan tyde på, at symptomerne kan bruges til at påvise endometriose, men dette kræver yderligere studier.

Undersøgelsen peger for første gang på, at patienter med endometriose ofte lider af smerter fra flere organsystemer også i områder, hvor sygdommen ikke kan påvises (”Det viscerale syndrom”).

Dyreforsøg tyder på, at forklaringen kan være forstyrrelser i den del af nervesystemet, der forsyner tarm og blære. Dette skaber problemer med fordøjelse, afføring og blæretømning. Desuden kan smertesystemet lide skade og sende smerteimpulser af sted på trods af, at årsagen til smerte ikke er til stede.

- Resultaterne af dette og tidligere studier peger derfor på, at der er en biologisk forklaring på uspecifikke smerter fra tarm og blære hos patienter med endometriose, siger psykolog Karina Ejgaard Hansen.

- Dette bør indgå i lægens overvejelser for at undgå misforståelser, stigmatisering eller ”psykologiserende” forklaringer i tilfælde, hvor kvinder klager over uspecifikke viscerale symptomer, særligt når der optræder cykliske variationer.

Kilde: Hansen, K.E., Kesmodel, U. S., Baldursson, E. B., Kold, M. & Forman, A. (2014). Visceral syndrome in endometriosis patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Vol. 179 pp. 198–203.

Yderligere information: Psykolog Karina Ejgaard Hansen på e-mail:karina.ejgaard.hansen@clin.au.dk eller telefon: 7845 3354

Institut for Klinisk Medicin
10602 / i30