COST-netværk

Netværkene i COST (European Cooperation in Science and Technology) er en mulighed for at booste din karriere og udbygge dit internationale netværk.
COST-Netværkene har blandt mange andre ting vist sig at fungere som springbræt til deltagelse i internationale forskningsprojekter.


"COST-netværk har været med til at definere både den forskning, jeg laver, og de arrangementer jeg er en del af."

Christoffer Laustsen, Klinisk Medicin

"COST er en fantastisk scene at invitere yngre forskerkolleger ind på. De får rammer til at bygge deres netværk op."

Vivi Schlünssen, Folkesundhed


COST er et EU-finansieret program, som støtter etablering af internationale forskernetværk. Formålet med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.

"Ikke nok med, at du møder de fremmeste eksperter på dit felt og udvider dit personlige netværk kolossalt. Der kan også opstå nye muligheder for fx at sende studerende på træningsophold i nogle af de laboratorier, der indgår i netværket."

Yonglun Luo, Biomedicin

Fordelene ved at deltage i et COST-netværk

I videoen herunder fortæller tre forskere fra Health, hvad COST-netværk har betydet for dem, og hvordan deltagelse i netværkene har bidraget til at forme deres karrierer.