Arbejdspladskultur

Underudvalget for arbejdspladskultur arbejder med betydningen af netværk, både de formelle og de uformelle.

Udvalget vil derudover udarbejde en overordnet hensigtserklæring, som definerer målsætningen for og tilgangen til arbejdet med at skabe kulturforandring.