Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Sekretariatschef

Dekansekretær

Sekretær (barselsvikar)

Rådgivere

Forskningsnetværk

Rådgiver (barsel)

Internationalisering og talentudvikling

Juridisk rådgiver

Rekruttering (forskning)

Studentermedhjælp, dekanat

Træffes tirsdage og torsdage.