Organisation

Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet består af to stabsfunktioner, et universitetspædagogisk center og fem institutter, hvorunder forskningsenhederne er organiseret.

Ledelse

Den øverste leder på Health er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Dekanen udgør sammen med fakultetets tre prodekaner, administrationschefen og sekretariatschefen fakultetets dekanat. Dekanatet arbejder strategisk med forskning, uddannelse, talentudvikling og eksterne relationer.

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse, og alle væsentlige beslutninger af betydning for fakultetet – herunder økonomi, fælles indsatser og tiltag mv. bliver følgelig taget af fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen består af dekanen, tre prodekaner, sekretariatschefen, administrationschefen, kommunikationschefen og fakultetets fem institutledere, som repræsenterer:

Stabsfunktioner og universitetspædagisk center

Fakultetssekretariatet og Administrationscenter Health understøtter ledelse, forskning og uddannelse på fakultetet med administrative og tekniske services. Yderligere er der på fakultetet et Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU). CESU er et universitetspædagogisk center, der arbejder med forskning, udvikling og rådgivning inden for sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Organisationsdiagram

Billede af organisationsdiagram