Censorformandskabet for Odontologi

Health står for sekretariatsbetjeningen af Censorformandskabet for Odontologi.

Censorkorpset for Odontologi består af cirka 100 ministerielt beskikkede censorer. De dækker alle hovedområder/specialer, som indgår i uddannelsen.

Korpset er landsdækkende og arbejder uafhængigt af, men i nært samarbejde med de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns og Aarhus Universitet.

Studieordninger og adgang til kursusbeskrivelser

Du skal som udgangspunkt bruge den nyeste studieordning.

I studieordningerne har du mulighed for at klikke dig videre til en beskrivelse af det enkelte kursus.

Studieordninger Aarhus Universitet

 

Studieordninger Københavns Universitet

Er dine notater offentlige?

Studerende kan i klagesager over eksamen søge aktindsigt i sagen, og dermed også i de notater, som du som censor har skrevet i forbindelse med bedømmelsen – uanset eksamensform. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på ordlyden af dine notater.

Kontakt censorformandskabet

Censorformand på Odontologi er Judith Autrup og næstformand er Alireza Sahafi.

Censorhonorar på KU

Hvis du har været censor på Københavns Universitet, kan du finde information om, hvordan du får udbetalt dit honorar her.

Henvendelser vedr. eksamen

Aarhus Universitet
Uddannelsesadministrator Tina Kragelund
Tlf: 871 67863
Mail: tkragelund@au.dk


København Universitet
Eksamenskoordinator Anita Hansen
Tlf: 35327104
Mail: anita.hansen@sund.ku.dk

Censornormer

Censurnormerne for Odontologi kan ses her:

Ad hoc-beskikkelse

Kun i meget få tilfælde kan censorer beskikkes ad hoc. F.eks. kan der mangle en censor på grund af pludselig sygdom, der konstateres kort før en planlagt eksamen.

Ad hoc-beskikkelse til skriftlige opgaver (f.eks. bachelorprojekter eller specialer) vil kun kunne ske i sjældne tilfælde, hvor alle muligheder for at bruge en af de ca 100 beskikkede censorer er udtømt.

Ansøgning

For at søge om ad hoc-beskikkelse udfyldes dette ansøgningsskema, der sendes til censorformandskabet pr. mail (censorformandskab.odont.udd.he@au.dk)

Ansøgningsskemaet bør indeholde følgende: 

  • En beskrivelse af censuropgave samt eventuelt link til kursusbeskrivelse
  • En begrundelse for, hvorfor censuropgaven ikke kan udføres af en censor i censorkorpset
  • Forslag til ad hoc-beskikkelse

Censorformandskabet vil på baggrund af ansøgningen tage stilling til, om der skal ske ad hoc-beskikkelse. Ansøgningen bedes være censorformandskabet i hænde senest 4 uger før eksamen.

Ved akut behov

Ved et akut opstået behov (f.eks. ved sygdom) kontaktes censorformandskabets sekretær pr. mail eller telefon.Foto: Søren Kjeldgaard, Aarhus Universitet