Rejsemidler til Circle U.-besøg

Nu har du muligheden for at søge om 20.000 kr. i rejsemidler. Midlerne kan bruges til at besøge kollegaer på et universitet i Circle U.-alliancen og er med henblik på at blive inspireret, skabe netværk mv.

Midlerne er afsat som led i fakultetets strategiske indsats for øget internationalisering og med særligt fokus på undervisning og universitetets aktive deltagelse i Circle U.-alliancen. De udloves som supplering til andre støttemuligheder, fx Erasmus-stipendier for ansatte.

Hvem kan søge?

Videnskabelige medarbejdere på mindst postdoc-niveau og med mindst 50 % ansættelse på Health.

Hvis I er flere, der rejser sammen, så kan I søge som gruppe (maks. 4 personer inkl. hovedansøger). Ved grupperejser kan studerende og ikke-videnskabelige medarbejdere også få rejsemidler på visse vilkår: Ved gruppeansøgninger kan én af deltagerne være en studerende, fx en studenterrepræsentant i et studienævn på Health, og én af deltagerne kan være ikke-videnskabelig medarbejder med 100 % ansættelse på Health.

Vi opfordrer særligt medlemmer af studienævn og undervisere inden for samme undervisningsområde til at søge med henblik på inspiration udefra til undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Destination

Midlerne er specifikt med henblik på besøg på universiteter i Circle U.-alliancen. Derfor skal din destination være et af følgende universiteter:

Formål med besøget

Besøget skal være fagligt relevant og med henblik på inspirations- og netværksaktiviteter, fx rundvisninger og møder. Fagligt relevant kan pege ind i både undervisnings- og forskningssammenhænge.

Da virkemidlet har et særligt fokus på internationalisering af uddannelse og undervisning, vil fakultetet i en evt. prioritering vægte besøg, der peger ind i en undervisningssammenhæng.

Hvilke udgifter refunderes?

Du kan få midler til dækning af rejse- og opholdsudgifter samt time-/dagpenge i henhold til statens og AU’s takster og regler. Der bevilges op til 20.000 kr. per person per rejse. Der er ikke noget min./maks. på antal rejsedage.

Udgifter til repræsentation, fx middage og gaver, dækkes ikke. Vi dækker heller ikke konference- og kursusdeltagelse eller projektudgifter som fx materialer, transport af udstyr mv.

Ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet. Der er ingen ansøgningsfrist (løbende).

For at midlerne kan komme så mange som muligt til gode, vil vi gerne have, at du har en aftale om et besøg, før du søger. Vi støtter ikke allerede afholdte besøg.

Du kan godt søge flere gange. Hvis du planlægger flere besøg, skal du indsende én ansøgning per besøg.

Afregning

Efter besøget skal du afregne i RejsUd efter udlæg. Du får mere information om afregning ved bevilling.

Evaluering

Du får et evalueringsskema ved bevilling, hvor vi beder om en kort beskrivelse af dit besøg inklusiv udbytte og planer for opfølgning.

Kom godt i gang

Undervisning og forskning på internationalt niveau forudsætter, at man kender niveauet gennem samarbejde med kollegaer i udlandet. Det forudsætter også, at man deler erfaringer og best practice og får ny inspiration til udvikling og fornyelse.

  • Måske har man revideret tandlægeuddannelsen i London, og I er interesseret i at høre om deres overvejelser?
  • Måske har du lyst til at vide, hvordan de underviser i ’dit fag’ i Paris?
  • Måske vil I gerne have Berlin med i en ansøgning om udvikling af online kurser?
  • Eller måske er du blevet bekendt med en forskergruppe i Bruxelles, som du gerne vil drøfte et muligt forskningssamarbejde med?

Find inspiration på universiteternes hjemmeside og spørg dig for i dit netværk. Formålet med Circle U.-alliancen er et øget og tættere samarbejde, så brug den gerne som døråbner.

Du kan tage direkte kontakt til en kollega på det universitet, som du vil besøge, eller du kan henvende dig til et fakultet, institut, center eller lignende. Hvis du er i tvivl, så skriv til deres internationale kontor og bed om assistance. Vær så præcis som mulig i forhold til dit formål med besøget. Så kan de bedre hjælpe dig.

Søg om midler

Ansøgninger behandles løbende.