Kemikaliekonsulent, Health

Rådgivning og konsulentydelser

Lina Waldstrøm Asmussen, kemikaliekonsulent, cand. scient.

Toksikologi & kemikalier

  • Klassificering af farlige stoffer
  • Faremærkning af stoffer, blandinger og produkter

Kemikaliedatabasen Kiros

Arbejde med kræftfremkaldende stoffer/produkter & 40 års kræftliste

Opbevaring af gifte og anmeldelse ved tyveri

Atex - APV

Biosikring

Kontakt

Kemikaliekonsulent, cand. scient.

Lina Waldstrøm Asmussen 

Wilhelm Meyers Allé 3

Bygning 1231, 339

8000 Aarhus C, Danmark

Tlf.: 871 67608

E-mail: lina.waldstrom@au.dk