Intropakke til nye teknisk-administrative medarbejdere på Health

Adgang, bygninger og parkering

Adgangskort/nøglekort
For at få adgang til AU's bygninger skal du bruge et adgangskort/nøglekort samt en dertil knyttet pinkode. Det er kun en særlig adgangsgiver, der kan bestille dit kort. Kontakt din nærmeste leder for at få oplyst, hvem din adgangsgiver er.

 

Find rundt på AU
AU er en stor organisation, der også fysisk breder sig over et stort areal. Derfor er det en god idé at have et kort ved hånden for at finde en særlig bygning eller mødelokale. Du også downloade app'en "AU-find" til din smartphone.

 

Parkering
For at benytte AU's medarbejderparkering skal du bruge en parkeringstilladelse, som du får ved at registrere din bil. 

Ansættelsesforhold

Arbejdsmiljø
AU ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, og på AU's Medarbejderservice kan du finde centrale informationer om arbejdsmiljø på AU. På Health har man i tillæg udformet en graviditetspolitik og informationsmateriale om stress.

 

Arbejdstid
Information om regler for arbejdstid på AU findes på Medarbejderservice.

 

Ferie
På AU foregår ferieplanlægning i dialog mellem leder og medarbejder.

 

Kompetenceudvikling
AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet. 

 

Løn
På AU er det HR, der administrerer løn.

 

Personaleforeningen PEACH
PEACH er for alle ansatte ved Administrationscenter Health, der har lyst til at mødes med kollegaer på tværs af funktionsområder til sociale arrangementer eller faglige indspark. 

 

Personalegoder
Som ansat på AU findes der en lang række tilbud, man kan gøre brug af. Blandt andet kan man løbe med i DHL-stafetten, eller træne i motionscentret.

 

Samarbejdsudvalg
Der er et hovedsamarbejdsudvalg på AU og lokale samarbejdsudvalg i de forskellige enheder. Samarbejdsudvalgene består af ledere og medarbejdere, som drøfter initiativer og tiltag, som har betydning for de ansattes arbejdsvilkår. 

Personoplysninger og Pure-hjemmeside

Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
Arbejder du med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området.

 

Medarbejderstamkort
Dine primære medarbejderoplysninger såsom telefonnummer eller bygningsnummer er registreret i medarbejderstamkortet, hvor eventuelle rettelser/tilføjelser også skal foretages.

 

Mit.au.dk
Mit.au.dk giver blandt andet adgang til en række personlige oplysninger og din ferieoversigt. Det er også på mit.au.dk, du kan skifte adgangskode til en lang række systemer - bl.a. din AU-mail.

 

Pure
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet. Her kan du blandt andet indtaste dit cv og uploade dit profilbillede.

IT og systemer på AU

Listen er et udvalg af systemer på AU. I emneindekset kan du finde yderligere systemer.

AUHRA
AUHRA er det personaleadministrative HR-system ved AU. Systemet bruges til personaleadministration, fraværsregistrering og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

AURAP
AURAP er AU's fælles portal for rapportering. Portalen består af en række standardrapporter, der giver mulighed for at lave økonomisk opfølgning på bestemte projekter.

Brightspace
Brightspace er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

Digital eksamen 
Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Health.

Indfak
AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.

IT-support og bestilling af elektronisk udstyr
Health IT-support er både åben for personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, hvis du oplever problemer med dit udstyr. I IT-webshoppen kan du efter aftale med din nærmeste leder bestille diverse IT-udstyr samt software. 

Mit.au.dk
Mit.au.dk giver blandt andet adgang til egne personlige oplysninger, ferieoversigt og systemer.

Outlook
Outlook er Aarhus Universitets fælles mail- og kalendersystem og en vigtig forudsætning for at sikre effektiv kommunikation og et tættere samarbejde på tværs af fakultet og universitet.


Hvis du har brug for at tilgå din AU-mail via en browser, kan du logge på din webmail.

Pure
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside på Aarhus Universitet. Her ligger alle faglige informationer – bl.a. CV og publikationer.

RejsUd
Udlæg og rejseudgifter, som efterfølgende skal refunderes af Aarhus Universitet, skal som udgangspunkt afregnes via systemet RejsUd. 

Stads
STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.

Trådløst netværk og VPN-forbindelse
Aarhus Universitet har 3 trådløse netværk, som er tilgængelige på hele AU.

Via en VPN-forbindelse kan du også tilgå nogle af AU's services hjemmefra.

Workzone
Workzone er AU's officielle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Nyhedsbreve

Institutleders nyhedsbrev
På flere af Healths institutter udsender institutlederne jævnligt et nyhedsbrev til medarbejderne med institutspecifik information. 

  • Spørg på dit institut for nærmere information

 

INside Health 
Inside Health er fakultetets interne nyhedsbrev, der udkommer hver 14. dag.

 

Universitetsledelsens nyhedsbrev
Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet udsendes hver fredag og beskæftiger sig med aktuelle aktiviteter og diskussioner. 

 

Administrationens nyhedsbrev
Enhedsadministrationen udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev til alle administrative medarbejdere.  Nye medarbejdere i administrationscentre bliver automatisk tilmeldt nyhedsbrevet.

 

Omnibus
Omnibus er den officielle og uafhængige avis for ansatte og studerende på Aarhus Universitet. 

Hjemmesider

Medarbejderservice 
Medarbejderservice på AU indeholder alle de fælles AU-informationer, man har behov for som ansat på Aarhus Universitet.  

 

Instituthjemmesider
Alle institutter med undtagelse af Institut for Retsmedicin har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer instituttet udadtil, og en intern medarbejderside, der fungerer som institutspecifik informationscentral rettet mod instituttets medarbejdere. 

InstitutEksternt siteMedarbejdersite
Institut for Biomedicinbiomed.au.dkbiomed.medarbejdere.au.dk
Institut for Folkesundhedph.au.dkph.medarbejdere.au.dk
Institut for Klinisk Medicinclin.au.dkclin.medarbejdere.au.dk
Institut for Odontologi og Oral Sundheddent.au.dkdent.medarbejdere.au.dk
Institut for Retsmedicinforensic.au.dk

 

Fakultetshjemmesider
Fakultetet har to hjemmesider; en ekstern, der præsenterer fakultetet udadtil, og en intern medarbejderportal, som indeholder fakultetsspecifikke nyheder og informationer.

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset: