Arbejdsmiljø og trivsel

APV på Health

Læs om arbejdet med psykisk og fysisk arbejdspladsvurdering på Health:


Se også:

Arbejdsmiljøorganisation på Health

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) planlægger og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøudvalget på Health refererer til fakultetets ledelse og til Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).


Se også:

Beredskab

Hjemmesiden om beredskab er AU’s overordnede og samlede beredskabsplan. Den indeholder relevante fælles vejledninger og instrukser om forhold vedrørende alarmering, brand, ulykke, evakuering mv.

Graviditetspolitik på Health

På Health er der defineret en graviditetspolitik for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for gravide.

Risikovurdering på HE

Stresshåndtering på Health

FAMU har udviklet to foldere om stresshåndtering og værktøjer dertil.


Se også

12952 / i30