Sociale medier på Health

Om sociale medier

Nogle af de mest udbredte sociale medier i Danmark er Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. Det er samtidig de mest prioriterede sociale medier på AU, og derfor er det også dem, der bliver fokuseret på i disse retningslinjer. Retningslinjerne omfatter udelukkende sociale medier i regi af arbejdspladsen og ikke ansattes private brug af sociale medier.

Retningslinjer for brug af sociale medier på Health

Tilbud til enheder på Health

Enheder på Health, der ønsker at være til stede på de sociale medier og have AU som afsender fx ved brug af navn eller logo, skal inden oprettelse kontakte Health Kommunikation for at få kvalificeret planerne for tilstedeværelse på de sociale medier.

Health Kommunikation tilbyder rådgivning om:

  • Mål, målgrupper, indhold og ressourceforbrug ved ønske om oprettelse af social mediekanal.
  • Indhold til de centrale AU-kanaler på de sociale medier.
  • Facebook-annoncering, herunder tekstsparring og hjælp med adgang til annonceoprettelse.

Der ydes ikke teknisk support og hjælp til oprettelse af sociale medier.

Brug af sociale medier på Health

Fælles AU-kanaler

  • På Health understøtter vi de eksisterende sociale medier på AU. Health Kommunikation bidrager med indhold til AU’s kanaler på Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og LinkedIn, der fokuserer på studieliv, uddannelse, forskning, rekruttering samt promovering af AU og Health.

Egne Health-kanaler

Health Kommunikation:

  • Administrerer fakultetets YouTube-kanal, som bruges af Health Kommunikation til videokommunikation på fakultetet. Kanalen bruges som ”beholder” til fakultetets videoer og promoveres ikke eksternt.
  • Har oprettet en Health Facebook-side, som udelukkende anvendes som platform til annoncering fx til rekruttering af patienter til forskningsprojekter. Facebooksiden er uden redaktionelt indhold og henviser til andre Health-medier fx Health.au.dk.
  • Driver fakultetets LinkedIn-side, som anvendes til ekstern kommunikation.

Eksterne aktørers kanaler

  • Som et supplement til det traditionelle pressearbejde bidrager Health Kommunikation med indhold til eksterne aktørers veletablerede kanaler på sociale medier, som henvender sig til relevante grupper. Det kan fx være studenter- og patientforeninger og samarbejdspartnere som Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland. På den måde kommunikerer vi med målgrupperne der, hvor de allerede er.

Sådan gør du

De sociale medier og brugen af dem udvikler sig hurtigt. Retningslinjerne vil derfor blive opdateret løbende.  

Kontakt

Har du spørgsmål, tips eller kommentarer til Healths sociale medier?

Skriv til os på:

health.some@au.dk

SoMe-redaktionen på Health

Simon Byrial Fischel

Kommunikationsmedarbejder