Logo og segl

Om anvendelse af logo og segl på Health

Health understøtter Aarhus Universitets brand og visuelle identitet. Det betyder, at fakultetets centre og enheder altid benytter AU’s logo, segl, skabeloner og skrifttyper.

Læs mere om, hvordan vi bruger logo og segl. 

Retningslinjer for brug af logo og segl på Health

Navnetrækslogo

 • Health bruger AU's navnetrækslogo, hvor Aarhus Universitet står øverst med store bogstaver, og enhedsnavnet står med mindre bogstaver nedenunder. Navnetrækslogoet gælder for alle fakultetets enheder, i alle sammenhænge og på alle sprog.
 • Enhedsnavn i navnetrækslogo benyttes af fakultetet og institutter. Sektioner og andre mindre enheder benytter instituttets navnetrækslogo.

Hent navnetrækslogo

Subbranding og særlogo

Der kan indgås aftaler om særlogo, hvis en enhed har særlige behov for profilering, fx i forhold til fonde, faglige samarbejder, rekruttering af medarbejdere, etc.

Det er en forudsætning, at:

 • Særlogoer designes professionelt for at sikre standard og anvendelsespotentiale
 • Særlogoer altid optræder indenfor rammen af og sammen med AU’s logo, fx på hjemmesider, powerpoints, roll-ups, merchandise mv.
 • Udgifter til design og implementering afholdes af enheden

Kontakt Health Kommunikation hvis du ønsker at anmode om et særlogo.

Segl

 • Health benytter segl på skabeloner og grafiske produkter, fx eksamensbeviser.
 • Seglet vises nederst på fakultetets hjemmesider. 

Hent segl

Sådan gør du

Du må bruge logo og segl på produkter, der har forbindelse til dit arbejde på AU.

I AU's faste Word- og PowerPoint-skabeloner er der allerede indsat logo og segl, så her behøver du ikke at gøre andet end at hente dem fra Templafy.

Hvis du skal udforme andre produkter med logo og/eller segl:

Det er ikke tilladt at bruge AU's logo og segl til kommercielle formål, medmindre AU indgår som part.

Særligt for studerende

Studerende og ph.d.-studerende må bruge AU's segl og logo på produkter, der har direkte forbindelse til deres studier.

Det er tilladt at sætte logo og segl på fx:

 • specialer
 • afhandlinger
 • posters
 • præsentationer

Hvis studerende bruger AU's logo og segl i forbindelse med studieprojekter - fx på et spørgeskema - skal det fremgå tydeligt på produktet, at afsender er studerende.