Hjemmesider på Health

Om hjemmesider på Health

Healths hjemmesider bliver oprettet med AU’s designramme og i sammenhæng med AU’s øvrige webuniverser.

Health Kommunikation varetager oprettelse af nye sites på fakultetet og står for den daglige vedligeholdelse af institutternes eksterne hjemmesider og de interne og eksterne sider på fakultetsniveau.

Retningslinjer for hjemmesider på Health

Hvem kan få en hjemmeside?

Alle medarbejdere har en personlig hjemmeside i Pure, som viser medarbejderens stamdata og kan beriges med information om faglig profil mv. Hvis du har behov for mere eller andet end det, kan en hjemmeside i regi af Health eller instituttet være en løsning.

Alle ansatte kan henvende sig med ønske om en hjemmeside. Health Kommunikation hjælper med at afgøre, om en ny hjemmeside er den bedste løsning, og hvilken type af hjemmeside der i givet fald er brug for. Når du i samråd med Health Kommunikation er kommet frem til, hvad den bedste løsning vil være, kontakter Health Kommunikation den relevante leder - fx din institutleder - med henblik på godkendelse af den planlagte løsning.

Hvad skal der til for at få en hjemmeside?

Før du kontakter Health Kommunikation med ønske om en ny hjemmeside, er det vigtigt, at du overvejer, hvem der skal bruge hjemmesiden, og hvad de skal bruge den til.

Når du har sikret dig, at hjemmesiden reelt opfylder et behov hos brugerne, er det også vigtigt at du vurderer, om du har en tilpas mængde af relevant og brugerorienteret indhold til at lægge ind på den nye hjemmeside. Hvis det kun drejer sig om få sætninger, er det måske bedre at lægge dem ind på en eksisterende side.

Hvilke typer af hjemmesider kan man få?

Typen af hjemmeside afhænger af målgruppen og af indholdets karakter. Ofte vil den bedste løsning være en ny underside til en eksisterende side på fakultet eller institut, men andre gange vil der være behov for et mere selvstændigt site, hvor der både er en forside og nogle undersider.

Når der skal oprettes sites med flere sider, vil det oftest være i form af såkaldte subsites, hvor sitet kommer til at ligge som et undersite til fx instituttets overordnede hjemmeside. Et eksempel på et subsite er: https://clin.au.dk/ent/

I særlige tilfælde kan det også være relevant at få oprettet et helt selvstændigt site, som ikke er placeret under fx et institutsite. Det kan være i tilfælde af, at enheden/projektet ikke hører til under et institut eller, at der fx er tale om et ligeværdigt samarbejde mellem flere institutter eller organisationer.

Webteamet i Health Kommunikation hjælper med at finde frem til den bedste løsning.

Må man bruge sit eget logo på hjemmesiden?

Health understøtter Aarhus Universitets brand og visuelle identitet. Det betyder, at fakultetets centre og enheder altid benytter AU’s logo, segl, skabeloner og skrifttyper.

I helt særlige tilfælde kan dekanen give dispensation til, at projekter eller enheder må benytte et særlogo. Der skal dog altid søges om tilladelse til dette hos dekanen via Healths Kommunikationschef.

Sådan gør du

Overvej målgrupper, formål og indhold på den hjemmeside, du ønsker at få oprettet, og kontakt derefter webteamet i Health Kommunikation på health.webredaktion@au.dk.