Logo og segl

Om anvendelse af logo og segl på Health

Health understøtter Aarhus Universitets brand og visuelle identitet. Det betyder, at fakultetets centre og enheder altid benytter AU’s logo, segl, skabeloner og skrifttyper.

Læs mere om, hvordan vi bruger logo og segl. 

Retningslinjer for brug af logo og segl på Health

Navnetrækslogo

  • Health bruger AU's navnetrækslogo, hvor Aarhus Universitet står øverst med store bogstaver, og enhedsnavnet står med mindre bogstaver nedenunder. Navnetrækslogoet gælder for alle fakultetets enheder, i alle sammenhænge og på alle sprog.
  • Enhedsnavn i navnetrækslogo benyttes af fakultetet, institutter, nationale centre og visse større centre. Sektioner og andre mindre enheder benytter instituttets navnetrækslogo.

Hent navnetrækslogo

Navnetrækslogo
Navnetrækslogo for Health: Aarhus Universitet øverst med stor skrift, enhedsnavn nederst med mindre skrift

Co-branding og særlogo

Der kan indgås aftaler om særlogo eller co-branding med særlig visuel identitet, når der er tale om en større, strategisk satsning i form af et eksternt samarbejde mellem flere ligeværdige organisationer.

Det er en forudsætning, at:

  • Co-branding og særlogo udvikles og designes professionelt i dialog med AU’s grafiske afdeling
  • Udgifter til design og implementering afholdes af samarbejdspartnerne

Beslutning om co-branding eller særlogo træffes af dekanen via Health Kommunikation.

Kontakt Health Kommunikation, hvis du ønsker at anmode om at bruge co-branding eller særlogo.

Co-branding mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har et tæt samarbejde om forskning og uddannelse på sundhedsområdet.

Segl

  • Health benytter segl på skabeloner og grafiske produkter, fx eksamensbeviser.
  • Seglet vises nederst på fakultetets hjemmesider. 

Hent segl

Segl
Aarhus Universitets segl

Sådan gør du

Du må bruge logo og segl på produkter, der har forbindelse til dit arbejde på AU.

I AU's faste Word- og PowerPoint-skabeloner er der allerede indsat logo og segl, så her behøver du ikke at gøre andet end at hente dem fra Templafy.

Hvis du skal udforme andre produkter med logo og/eller segl:

Det er ikke tilladt at bruge AU's logo og segl til kommercielle formål, medmindre AU indgår som part.

Særligt for studerende

Studerende og ph.d.-studerende må bruge AU's segl og logo på produkter, der har direkte forbindelse til deres studier.

Det er tilladt at sætte logo og segl på fx:

  • specialer
  • afhandlinger
  • posters
  • præsentationer

Hvis studerende bruger AU's logo og segl i forbindelse med studieprojekter - fx på et spørgeskema - skal det fremgå tydeligt på produktet, at afsender er studerende.

Kontakt

Ulla Krag Jespersen

Kommunikationschef, Health