Fun facts om fakultetet: Victor Albeck og hans bygning

Den 10. oktober 1910 fødte fraskilte Valborg Karen Marie Pedersen fra Skive det første – men langt fra det sidste – barn på Den Jydske Fødselsanstalt. I dag hedder anstalten Victor Albeck-bygningen, og selv om sygeplejersker og barnegråd er skiftet ud med studerende og bøger, spøger Victor Albeck stadig. Vidste du, at…

Sådan så 'Fødselsanstalten i Jylland' ud ved indvielsen i oktober 1910. Det var præ-magnoliatræerne. Foto: AU Universitetshistorie
  • … Victor Albeck (1869-1933) var fødselsanstaltens første overlæge?
    Men ikke blot det. Han stod også i spidsen for kampen om at placere Danmarks andet universitet i Aarhus. Victor Albeck forestillede sig dengang, at der måske i en fjern fremtid ville være en studenterbestand på 1.000 studerende. Ved hans død i 1933 var der 200 studerende på Aarhus Universitet – i dag er der 38.000.
  • … der er født omkring 190.000 børn i det hvide palæ?
    Midt i 1990’erne tog jordemødrene i gennemsnit imod 12 børn i døgnet her midt i Universitetsparken. Den sidste fødsel fandt sted den 28. august 1996, og herefter flyttede alle aktiviteterne til universitetshospitalet i Skejby. I 2000 blev bygningen genindviet under navnet Victor Albeck-bygningen. I dag rummer huset det sundhedsvidenskabelige bibliotek, læsesale og studierum, og så er det her dekanatet, fakultetssekretariatet og Health Kommunikation holder til.
  • … Universitetsparken lægger plæne til et gravsted?
    Det er Victor Albecks. Han har som den eneste fået lov til at blive begravet på universitetets grund. Faktisk ligger han lige uden for Victor Albeck-bygningen, på bagsiden af bygningen tæt ved vejen mod Bartholin-bygningen. På gravstenen står kun Victor Albecks navn, skønt hans kone Ella Albeck også er begravet samme sted.