Arbejdspladsvurdering (APV) på Health

Arbejdspladsvurderingerne foretages på AU hvert 3. år. Fra foråret 2019 skal medarbejderne som noget nyt forholde sig til den fysiske og psykiske APV på samme tidspunkt. 

Fakta om APV 2019

  • Undersøgelsen gennemføres 25. februar – 13. marts 2019
  • Rapporter offentliggøres på AU's APV-hjemmeside primo april 2019. Lokal opfølgning og dialogmøder går herefter i gang.
  • APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den psykiske del af spørgeskemaet vil være anonym.

HE Procesplan for APV 2019

Medlemmer af Healths APV-følgegruppeHar du spørgsmål vedr. APV, kan du sende en e-mail til AU HR på apv@au.dk eller kontakte din arbejdsmiljøkontaktperson:

Arbejdsmiljøkontaktperson på HE

10815 / i30