Pressekontakt på Health

Om retningslinjerne for pressekontakt

Retningslinjerne for pressekontakt er et redskab til ledere og medarbejdere på Health. Retningslinjerne skal sikre klare procedurer og en tydelig opgave- og ansvarsfordeling, så medarbejderne ved, hvordan de skal forholde sig i kontakten med medierne.

Mål for pressekontakten

Målet for pressekontakten er, at Health

 • fremstår åben, kompetent og troværdig
 • bidrager til en fair og faktuel fremstilling af fakultetets beslutninger og aktiviteter
 • sætter dagsordenen for den offentlige debat.

Retningslinjer for pressekontakt på Health

Offentligt ansatte og ytringsfrihed

Ytringsfrihed er en grundlovssikret ret, som også gælder for offentligt ansatte.

Som ansat kan man på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det samme gælder for emner inden for ens arbejdsområde. 

Læs mere om offentligt ansattes ytringsfrihed på Justitsministeriets hjemmeside.

Principper for professionel pressekontakt

 1. Vi er imødekommende
  Vi er åbne og tilgængelige og hjælper journalisterne med til at finde frem til de relevante oplysninger og kilder.
 2. Vi er troværdige
  Vi fremlægger fakta og kommunikerer klart, både i positive og negative sager.
 3. Vi er hurtige
  Vi anerkender journalisternes arbejdsbetingelser og krav om hurtig respons. Det betyder, at vi prioriterer pressekontakten højt i det daglige arbejde.

Hvem kan udtale sig?

Alle medarbejdere på AU Health kan udtale sig til medierne, så længe man

 • udtaler sig på egne vegne eller inden for sit eget ansvarsområde
 • ikke overtræder sin tavshedspligt, fx i forhold til personsager
 • efter konkret vurdering informerer sin nærmeste leder.

I særlige issues eller krisesager vil der ofte blive udpeget en talsperson.

Normalt gælder følgende principper for at udtale sig på vegne af AU Health:

 1. Faktuelle oplysninger
  Alle medarbejdere har ret til at videregive konkret information inden for deres fagområde.
 2. Kommentarer og vurderinger
  Især ledere, men også projektledere og fagmedarbejdere, der har beføjelse til at udtale sig om et emne eller område.
 3. Politiske udmeldinger
  Dekan, prodekaner og institutledere kan udtale sig politisk på vegne af fakultetet eller instituttet.

Man kan altid diskutere, hvor grænserne i praksis går mellem de forskellige udtalelser.

Kontakt din leder eller kommunikationsafdelingen, hvis du er i tvivl.

Sådan gør du

Kontakt Health Kommunikation, hvis du har brug for hjælp til pressekontakt og medietræning.

Du kan også læse mere om: