Oversættelse

Om oversættelse på Health

På Health er der indgået en fast aftale med et oversætterbureau, som leverer alle fakultetets og institutternes oversættelser fra dansk til engelsk. Aftalen med bureauet gælder kun for oversættelser, der leveres af en ekstern samarbejdspartner. Det vil sige, at det også er helt i orden, at egne ansatte udfører oversættelsesopgaver.

Retningslinjer for oversættelse på Health

Hvem må oversætte

Alle oversættelsesopgaver, som skal løses af en ekstern samarbejdspartner, skal bestilles hos Global Denmark pr. mail til au@global-denmark.dk

Sådan samarbejder du med de eksterne oversættere

 • Aftalen med Global Denmark er bindende, og der må derfor ikke bruges andre eksterne oversættere.
 • Meld gerne tilbage til Global Denmark, hvis du er tvivl om (dele af) oversættelsen eller har feedback, fx fra forskere. Hvis oversætteren ikke hører noget, regner hun/han med, at alt er godt.
 • Hvis du ændrer vigtige dele (eksempelvis fagtermer) af oversættelsen, anbefales det at sende den endelige version tilbage til oversætteren, så hun/han kan gemme den præcise term og bruge den i andre oversættelser.
 • Oversætterne hos Global Denmark har tavshedspligt. Alligevel er det en god idé at anonymisere tekster, der indeholder personfølsomme/fortrolige oplysninger, inden de sendes til oversættelse. Gør også gerne opmærksom på, at indholdet i teksten er fortroligt.

Sådan gør du

 • Send en mail og vedhæft teksten, som skal oversættes til au@global-denmark.dk
 • Teksten skal vedhæftes i Word, PowerPoint, Excel eller lignende (ikke PDF). De skal nemlig være redigérbare.

Angiv følgende information i mailen

 • Deadline
 • Eventuelle kommentarer eller særlige ønsker
 • Eventuelle referencefiler eller referencewebsider. Fx den videnskabelige artikel, som ligger til grund for en pressemeddelelse eller relevante tekster om samme emne
 • EAN-nr. og kontaktperson i forbindelse med fakturering

Når oversætter har teksten

 • Du modtager en bekræftelse fra Global Denmark pr. mail.
 • Global Denmark sender teksten retur til opgavebestiller, medmindre andet er aftalt på forhånd. Når du modtager teksten, er det en god idé at løbe den igennem og forholde dig til eventuelle kommentarer eller spørgsmål fra oversætteren.