Retningslinjer for brug af dansk og engelsk

Hjemmesider og webkommunikation

 • Alle nødvendige informationer om medarbejderes ret og pligt (fx ansættelse, ferie, barsel etc.) er tilgængelige på dansk og engelsk.
 • Artikler, nyheder, meddelelser og kalenderopslag findes på dansk og engelsk og er tilgængelige på hjemmesiden.
 • Den engelske hjemmeside er ikke nødvendigvis en 1:1-spejling af den danske. Den engelske hjemmeside kan versioneres, så enkeltelementer er kortere resumeer af de dansksprogede indholdselementer, ligesom nogle informationer kun er relevante for ikke-dansktalende medarbejdere og derfor kun figurerer på den engelske hjemmeside.

Mails

 • Mails fra fakultetsledelsen, institutledelser og administrationen, der sendes eller videresendes til alle medarbejdere, udsendes også på engelsk, hvis der er ikke-dansktalende medarbejdere blandt modtagerne.

  Det betyder, at informationen så vidt muligt sendes på dansk og engelsk i samme mail. Lader det sig ikke gøre, eftersender afsender hurtigst muligt informationen på engelsk og oplyser i den danske mail om, hvornår samme information distribueres på engelsk.

Møder og arrangementer

 • Såfremt der er medarbejdere til stede, som ikke forstår dansk, afholdes møder og arrangementer på engelsk.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbreve, der udgår fra fakultetsledelsen, institutledelser og administrationen til medarbejderne, udsendes på dansk og engelsk.

PowerPoint-præsentationer

 • PowerPoint-præsentationer, der skal bruges på tværs af fakultetet, i en enhed eller et forum med ikkedansktalende medarbejdere, udarbejdes på engelsk.
 • Den mundtlige formidling af den engelske PowerPoint-præsentation kan holdes på dansk, hvis alle deltagende medarbejdere er dansktalende.

Video

 • Videoer kan være på både dansk og engelsk, afhængig af målgruppe.
 • Videoer har som udgangspunkt og uanset originalsprog undertekster på engelsk.
 • Tekstskilte og skriftlige informationer i videoen oversættes ikke.