Enhedsnavne på Health

Institutternes navne

Forkortelserne er kun til intern brug. Vi skriver altid det fulde navn, når vi kommunikerer med eksterne.

Danske navne

InstitutnavneForkortelser på dansk
Institut for Biomedicin Biomedicin
Institut for Folkesundhed IFS
Institut for Klinisk Medicin IKM
Institut for Odontologi og Oral Sundhed IOOS
Institut for RetsmedicinRetsmedicin

Engelske navne

InstitutnavneForkortelser på engelsk
Department of BiomedicineBIOMED
Department of Public Health PH
Department of Clinical Medicine CLIN 
Department of Dentistry and Oral Health DENT
Department of Forensic Medicine Forensic

De administrative enheders navne

Når vi bruger enhedsnavnene eksternt, fx i mailsignaturer og på brevpapir, skriver vi Health i stedet for HE.

Danske navne

Administrative enheder
Health Bygningsservice
Health Fakultetssekretariat
Health HR
Health IT-support
Health Kommunikation
Health Studier
Health Økonomi
Ph.d.-administrationen

Engelske navne

Administrative enheder
Health Estates Facilities
Health Dean's Secretariat
Health HR
Health IT Support
Health Communication
Health Studies Administration
Health Finance
PhD Administration