Fakultetet går i luften med omfattende karriereudviklingspakke

Health er nu klar til at udrulle en karriereudviklingspakke med syv konkrete tiltag, der skal styrke og understøtte yngre forskeres karrierer.

Foto: Genereret med Adobe Firefly

Den unge forskers karrierevej er ofte brolagt med uklare forventninger og usikre fremtidsudsigter. Derfor introducerer Health nu en indsats særligt målrettet dem.

Målet med karriereudviklingsindsatsen er at give klarhed over de muligheder, der findes som medarbejder på Health – især for postdocs og adjunkter.

Dekan Anne-Mette Hvas har sammen med fakultetsledelsen, Samarbejdsudvalget, Ligestillingsudvalget og Akademisk Råd arbejdet med indholdet af pakken. Hun håber, at mange yngre forskere nu vil opleve mere transparente karriereveje på Health.

"At være ung forsker og ansat i en tidsbegrænset stilling kan være udfordrende fordi det er forbundet med usikkerhed omkring, hvad næste skridt er. Dette er vigtigt at kunne tale om mellem forskere og lige så vigtigt, at det bliver mere tydeligt, hvordan man kan skabe en forskerkarriere,” siger hun.

Syv tilbud til yngre forskere

Karriereudviklingspakken er i luften med konkrete tilbud og indsatser. Den består af syv elementer, der er designet til at støtte yngre forskeres karriereudvikling.

Her kan du få et overblik over de syv elementer i pakken:

Karriereambassadører er udpeget på alle fem institutter, som du har mulighed for at søge karrierevejledning hos eller tage en fortrolig samtale med om dine overvejelser i forhold til din videre karriere.

Forventningssamtale med nærmeste leder skal hjælpe dig med at afstemme kravene i stillingen med egne karriereønsker. Her kan du diskutere muligheder, begrænsninger og fremtidsperspektiver.

Karrieresamtale inden for ansættelsens første år skal sikre feedback, vejledning og hjælp til individuel udvikling, så du er bedre rustet til at træffe beslutninger om din videre forskerkarriere.

Karriereudviklingsplan er et frivilligt støtteværktøj, der kan hjælpe dig med at klarlægge dine karrieremål.

Udviklingsmål for postdocs er en oversigt med eksempler, du kan tage udgangspunkt i til karrieresamtalen.

Karriereafklarende aktiviteter på institutterne vil løbende blive tilbudt yngre forskere – fx netværk, temamøder og workshops.

Karriereworkshop ved AU Career PhD & JR er et tilbud til alle postdocs og adjunkter på Health.

”Et match mellem både kompetence, interesse og muligheder”

Dekan Anne-Mette Hvas understreger vigtigheden af indsatsen og ser stor værdi i disse tilbud, som er rettet særligt til postdocs og adjunkter.

”Initiativet med udpegning af karriereambassadører er jeg særligt glad for. Nærmeste leder kan have en interessekonflikt i forhold til den pågældende forskers videre vej, og det betyder, at det kan være svært tale om, hvordan man kommer videre. For mig er målet, at det skal være lettere for unge forskere at finde ud af, hvad der skal til for at komme videre med sin karriere i et match mellem både kompetence, interesse og muligheder”.

I næste nummer af Inside Health kan du møde fakultetets 12 nyudnævnte karriereambassadører.

”Jeg ved, at vi ikke løser alle problemer med dette initiativ, men vi prøver at gå nye veje for skabe mere klarhed og støtte til udvikling. Lige nu arbejder vi for at få tiltagene til at leve, og karriereudviklingspakken vil fortsat være åben for justeringer, nye tiltag og videre udvikling,” siger Anne-Mette Hvas.

Læs mere om indsatsen her:

Hvis du er interesseret i en forskerstilling eller allerede er ansat som adjunkt eller postdoc på Health, kan du læse om karriereudviklingsplanen og dine karrieremuligheder på fakultetets nye karriereudviklingswebsite.

Siden vil løbende blive opdateret med events og kurser, der har relevans for yngre forskere.

Institut for Klinisk Medicin har særlige rammer for postdocs og adjunkter, som du kan læse mere om på instituttets hjemmeside under folde-ud-menuen ’Karriereveje’.

Du kan læse mere om karriereudvikling for ph.d.-studerende og yngre forskere på hjemmesiden for AU Career PhD & JR.

Initiativet blev søsat sidste år, og her kan du læse, hvad Inside Health dengang skrev om indsatsen.

Kontakt

Dekan Anne-Mette Hvas
Aarhus Universitet, Health
Telefon: 87 15 20 07
Mail: dean.health@au.dk

Rådgiver Tanja Hansen
Aarhus Universitet, Fakultetssekretariat Health
Telefon: 93 50 81 08
Mail: tanja.hansen@au.dk