Navnenyheder

Om navnenyheder

Health Kommunikation leverer omtale af bevillinger, udnævnelser og priser. Omtalen består som udgangspunkt af en kort pressemeddelelse (ca. ti linjer + kontaktinfo), der udsendes til mediernes navneredaktioner. Pressemeddelelsen offentliggøres på fakultetets og det relevante instituts hjemmesider og i fakultetets nyhedsbrev, INside Health.  

Undtaget herfra er Jens Christian Skou-prisen, Fogh-Nielsen-legatet (særlig omtale) og fakultetets vejleder- og underviserpriser (kun intern omtale).    

Retningslinjer for omtale af navnenyheder

Health Kommunikation omtaler

Udnævnelser/ansættelser

 • Klinisk lærestolsprofessor
 • Professor, herunder også professor MSO og international adjungeret professor
 • International gæsteprofessor med fuldtidsansættelse på AU i min. seks måneder
 • Doktor
 • Æresdoktor (også ved anden uddannelsesinstitution)
 • Ny institutleder, prodekan, dekan og centerleder

Priser

 • Interne og eksterne priser tildelt en underviser, forsker eller forskningsenhed på Health
 • Priser, der er omfattet af særlig omtale:
  • Jens Christian Skou-prisen
  • Fogh-Nielsen-legatet

Bevillinger

 • Bevillinger, hvor forskere eller forskningsenheder på Health er den primære modtager, og hvor bevillingen tilfalder Aarhus Universitet:
  • Institut for Klinisk Medicin: min. 1.000.000 kr.
  • Institut for Biomedicin: min. 1.000.000 kr.
  • Institut for Folkesundhed: min. 1.000.000 kr.
  • Institut for Odontologi og Oral Sundhed: min. 200.000 kr.
  • Institut for Retsmedicin: min. 1.000.000 kr.

Health Kommunikation omtaler ikke

 • Eksterne professorater
 • Ph.d.-forsvar
 • Jubilæum
 • Fratrædelse
 • Fødselsdag
 • Nekrologer (under fakultetsledelsesniveau)
 • Adjungeret lektor og dansk adjungeret professor
 • Sektionsleder og gruppeleder
 • Ordener
 • Eksterne udnævnelser og hædersbevisninger ved anden uddannelsesinstitution (medmindre det er æresdoktor).
 • Priser for posterpræsentationer
 • Priser og legater til studerende under ph.d.-niveau, herunder også forskningsårsstuderende.

Sådan gør du

Kontakt Health Kommunikation, hvis du eller en af dine kolleger modtager en pris, bevilling eller udnævnelse, som du ønsker omtale af.

Skriv til: health.kommunikation@au.dk 

Retningslinjerne er gældende fra 1. januar 2018.